België | nederlands

24 mei 2016

Hoe hangen wetten, richtlijnen en normen in Europa met elkaar samen?

Wat u moet weten over de specificaties binnen de Europese Unie voor de machinebouw.

Binnen de Europese Unie (EU) zijn wetten, regels en bepalingen voor de machinebouw steeds meer geharmoniseerd. Zo heeft niet meer elk land zijn eigen specificaties maar is er in Europa steeds meer sprake van uniforme regelingen.


Wetenswaardige verbanden

Eerst formuleert de EU via richtlijnen algemene beschermingsdoelen. Deze beschermingsdoelen moeten nader worden gespecificeerd. De concrete regeling verloopt via normen.

Normaal gesproken stelt de EU richtlijnen op voor speciale onderwerpen. Deze treden pas in werking in samenhang met de overeenkomsten van de afzonderlijke landen binnen de EU, die deze richtlijnen vertalen naar nationale wetgeving. In de praktijk hebben documenten die binnen de EU bijna onschuldig richtlijnen worden genoemd de status van wetten.


Wanneer hebben normen een juridische relevantie?

Normen hebben op zichzelf nog geen directe juridische relevantie. Normen worden pas juridisch relevant nadat ze zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU of via nationale wet- en regelgeving waarin deze normen worden vermeld. Door middel van zo'n publicatie kan een norm het zogeheten rechtsvermoeden doen ontstaan. Dit betekent dat een fabrikant ervan uit mag gaan dat er aan de eisen in de betreffende richtlijn wordt tegemoetgekomen zodra er wordt voldaan aan de specificaties van de norm. Formeel spreekt men in dat geval van omkering van de bewijslast. Als een fabrikant een geharmoniseerde norm toepast, dan moet bij twijfel worden aangetoond dat de fabrikant in strijd met die norm handelt.

Normen zijn niet geharmoniseerd wanneer ze niet in het Publicatieblad zijn gepubliceerd. Daarvoor geldt het rechtsvermoeden dus niet.

Als er nog geen normen bestaan - dit is met name het geval in innovatieve sectoren - dan moet een fabrikant kunnen aantonen dat hij de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en voldoet aan de beschermingsdoelen van de betreffende richtlijnen.

 

Meer informatie

Safety Tools met betrekking tot normen

Diensten op het gebied van machineveiligheid

Specificaties binnen de Europese Unie voor de machinebouw
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be