België | nederlands

24 feb. 2015

Begin van de serie: van de risicobeoordeling tot en met de CE-markering

In onze serie 'Stap voor stap naar een veilige machine' stellen wij de afzonderlijke maatregelen op weg naar de CE-markering één voor één aan u voor.

In onze serie 'Stap voor stap naar een veilige machine' stellen wij de afzonderlijke maatregelen op weg naar de CE-markering één voor één aan u voor. Informeer uzelf in dit artikel over de risicobeoordeling en het veiligheidsconcept.
 

Achtergrond rechtspositie

Fabrikanten van machines zijn verplicht om voor hun machines de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat de machines of installaties aan alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen. De Machinerichtlijn is de maatstaf voor de veiligheid van machines en installaties binnen de EU. Ze schrijft een uniform veiligheidsniveau voor en garandeert zo het vrije goederenverkeer.
 

Stap 1: risicobeoordeling als sleutel tot machineveiligheid

Machinefabrikanten zijn op de Europese binnenmarkt verplicht om hun klanten uitsluitend veilige producten aan te bieden. Een fabrikant van een machine moet daarom in het kader van de Machinerichtlijn een risicobeoordeling uitvoeren. De risicobeoordeling omvat de volgende punten:

  • Vaststellen van de geldende geharmoniseerde normen en voorschriften
  • Bepalen van de grenzen van de machine
  • Vaststellen van alle gevaren in elke levensfase van de machine
  • Inschatten en beoordelen van het risico
  • Aanbevolen aanpak voor het reduceren van het risico

De hoogte van het risico wordt daarbij bepaald op basis van de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en op basis van de mogelijke ernst van het letsel.
 

Stap 2: het veiligheidsconcept opstellen

Het veiligheidsconcept beschrijft de technische maatregelen en garandeert de veiligheid van uw machines in overeenstemming met nationale en internationale geharmoniseerde normen. Een goed veiligheidsconcept zorgt voor een evenwichtige verhouding tussen veiligheidsvoorzieningen en productiviteit.

Het veiligheidsconcept omvat o.a. het gebruik van vaste en verplaatsbare veiligheidsvoorzieningen, systemen voor het stilzetten van machines en installaties, mogelijkheden voor het veilig uitschakelen van elektrische energie en onder druk staande vloeistoffen en gassen en het herkennen van arbeiders in gevaarlijke gebieden.

Wordt vervolgd… Lees hier binnenkort deel 2 van de serie over de thema's veiligheidsdesign en selecteren van de veiligheidscomponenten.
 

Meer informatie:

Risicobeoordeling

Veiligheidsconcept

 

Stap voor stap naar een veilige machine: risicobeoordeling en veiligheidsconcept
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be