België | nederlands

20 aug. 2014

Standaard in de havenlogistiek

Het automatiseringssysteem PSS 4000 bewaakt alle veiligheidsrelevante functies van de havenkranen in Khalifa Port in Abu Dhabi.

"Wij hebben met het automatiseringssysteem PSS 4000 veel meer bereikt dan we oorspronkelijk wilden. Bovendien zouden conventionele concepten nooit dezelfde prestaties hebben opgeleverd. …“, Javier Rizo, TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Cooperation).

De moderne containerhaven tussen de steden Abu Dhabi en Dubai kiest wat betreft handling, besturing en veiligheid voor de modernste techniek. Voor het bewaken van de containeromslag wordt het automatiseringssysteem PSS 4000 toegepast.


Intelligente en veilige handling

Het automatiseringssysteem PSS 4000 bewaakt alle veiligheidsrelevante functies van de havenkranen zoals noodstop, hekken en positie. Hierbij worden 19 besturingen PSSuniversal PLC en 38 decentrale systemen PSSuniversal I/O, die allemaal aan elkaar zijn gekoppeld, toegepast.


Besturingsfuncties decentraliseren

Decentralisatie resp. de verdeling van besturingsfuncties speelt een belangrijke rol. In tegenstelling tot een centrale besturing is er een modulair gebruikersprogramma in een centraal project beschikbaar. Hierdoor is een eenvoudige, uniforme handling binnen het complete project mogelijk.


PSS 4000 – één systeem voor veiligheids- en standaardtaken

Naast de veiligheidsfuncties verwerkt PSS 4000 binnen het complete systeem bovendien standaardgegevens: PSSuniversal PLC leest deze in, stuurt ze door aan een hogere standaardbesturing en schakelt de standaarduitgangen vervolgens dienovereenkomstig.


Meer informatie:

Automatiseringssysteem PSS 4000

Automatiseringssysteem PSS 4000 in gebruik in de haven Khalifa Port in Abu Dhabi.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be