België | nederlands

5 jun. 2014

Near Shoring en Next Shoring

Hoe de trend om productielocaties naar de nabije omgeving te verplaatsen, de globale strategieën op het gebied van machineveiligheid beïnvloedt.

Lagelonenlanden spelen voor producerende ondernemingen nog altijd een belangrijke rol. Dit zal echter in de toekomst in belangrijke mate veranderen. Al enkele tientallen jaren besteden fabrikanten hun productie uit aan Oost-Europa en Azië, in het bijzonder China, om te profiteren van de daar aanwezige voordelige materialen en componenten. Nu echter de lonen in China en ook in andere lagelonenlanden steeds hoger worden, zijn de kostenvoordelen in deze gebieden aanmerkelijk afgenomen. Dit brengt veel fabrikanten ertoe de productielocaties te verplaatsen naar de nabije omgeving en weer terug te grijpen op lokale toeleveranciers. Zo moeten risico's worden gereduceerd en de productieketen worden geoptimaliseerd.

Tegelijkertijd toont de toenemende vraag van nieuwe markten aan hoe belangrijk het is dichtbij de afzetmarkt en daarmee dichtbij innovatiebronnen te zitten. Internationale fabrikanten van consumptiegoederen richten bijvoorbeeld regionaal hun eigen innovatiecentra voor producten en productieprocessen op en optimaliseren zo hun productieketen op de markt. Enkele commentatoren van de branche noemen de beschreven trend "Next Shoring" of "Near Shoring".


Trend "Next Shoring"

Ingenieurs op het gebied van machineveiligheid en automatisering alsmede personen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid, dienen bij het thema "Next Shoring" onder meer de volgende factoren in acht te nemen:

  • rekening houden met modulaire automatisering alsmede met de architectuur en vormgeving van het machinepark

  • realiseren van processen om de veiligheid van nieuwe machines en installaties te garanderen

  • effectieve en veilige integratie van robots

  • een gestructureerd proces opzetten om oudere uitrustingen te moderniseren en veiligheidsinrichtingen te optimaliseren


Ervaren aanbieders van services op het gebied van veiligheid zijn veelgevraagd

Al deze factoren geven aan hoe groot de behoefte is aan ervaren aanbieders van services op het gebied van veiligheid. Het serviceaanbod van Pilz omvat trainingen, advisering en technische realisatie gedurende de gehele levenscyclus van een machine - inclusief CE-certificatie. Wij bieden onze services wereldwijd aan. Onze services op het gebied van machineveiligheid zijn dus voor u overal beschikbaar waar zich uw productielocaties bevinden.


Meer informatie

Services van Pilz

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be