België | nederlands

1 jan. 1970

Nieuwe machinerichtlijn klaar en duidelijk voor iedereen.

De nieuwe machinerichtlijn, iedereen heeft er wel al van gehoord en over gelezen. Maar zoals bij iedere introductie van een nieuwe norm circuleren er heel wat onduidelijkheden. Vragen zoals: "Wat is het gevolg van de introductie van deze nieuwe norm? Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige editie? Wanneer zal deze nieuwe machinerichtlijn effectief van toepassing zijn?” steken de kop op. Heel wat vragen waarop onze experts u een antwoord kunnen bezorgen. In het komende artikel bezorgen wij u een klaar en duidelijke introductie van de nieuwe Machinerichtlijn.

Doel en Invoering

De nieuwe Machinerichtlijn heeft als doel het verkeer van machines binnen de Europese Unie vrij te maken. Wanneer een machine gebouwd werd volgens de eisen van deze richtlijn, moet deze in elke lidstaat van de Europese Unie geaccepteerd worden.

De invoering van de nieuwe machinerichtlijn gebeurt in verschillende stappen. De nieuwe richtlijn werd gepubliceerd in het Official Journal van de EU op 17 mei 2006 en gaat van kracht op 29 juni 2008. Een overgangstermijn werd voorzien tot 29 december 2009. Dit geeft aan de lidstaten de tijd om de bepalingen vast te stellen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Inhoud van de nieuwe Machinerichtlijn

In bijlage I van de nieuwe Machinerichtlijn werden de zogenaamde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen opgenomen. Deze eisen zijn dwingend, m.a.w. zij zijn "de wet”.

De fabrikant dient aan te tonen dat de machine geconstrueerd is volgens deze wet. De hieraan gebonden CE-markering (Conformité Européene), die de fabrikant moet aanbrengen, geeft aan dat de betreffende machine voldoet aan deze fundamentele eisen. Belangrijk is wel dat de CE-markering geen garantie geeft, noch naar kwaliteit, noch naar veiligheid.

De nieuwe machinerichtlijn bevat tal van verbeteringen, zoals de duidelijker verwoorde en aangescherpte terminologieën. Zo sprak de oude Machinerichtlijn over een normale stop en een noodstop. De nieuwe machinerichtlijn is meer specifiek en heeft het over normale stop, noodstop en operationele stop. De oude Machinerichtlijn vermelde over bedieningsorganen het volgende: de bediener moet er zich vanaf de hoofdbedieningspost van kunnen vergwissen dat er geen blootgestelde personen in de gevaarlijke zones bevinden. De nieuwe machinerichtlijn houdt echter wel rekening met de complexiteit van de machine en specificeert het volgende: de bediener moet er zich vanaf iedere bedienpost van kunnen vergewissen dat er zich geen personen in de gevarenzones bevinden of het bedieningssysteem moet zo ontworpen en uitgevoerd zijn dat het inschakelen van de machine wordt verhinderd zolang er zich iemand in de gevarenzone bevindt.

Dit zijn maar enkele specifieke bewijzen dat de nieuwe Machinerichtlijn een continu en voortdurend proces is van praktijkervaring opgebouwd in de machinewereld.

Probleem van toepassen

Door de machinefabrikant evenals de fabrikant van een deelmachine een duidelijkere afbakening te geven van hun verantwoordelijkheden bewijst Europa dat zij niet over één nacht ijs zijn gegaan bij de uitwerking van deze nieuwe Machinerichtlijn. Het concreet in de praktijk brengen van de eisen van Europa is echter een loodzware opdracht! Vaak hebben de ontwerpers van machineveiligheid nog onvoldoende kennis van geldende richtlijnen en normen.

Deze kennis dient men eerst in de praktijk op te bouwen. Ook de technische opleidingen geven weinig of geen aandacht aan het onderwerp "veilig ontwerpen van machines”.

Vandaar het belang om specialisten ter zake te raadplegen, zoals Pilz Belgium, die de wetgeving op de voet volgen en meer nog, "total solutions” aanbieden naar hun klanten. Zij analyseren de veiligheid van de machine, stellen de vereiste aanpassingen voor, maar begeleiden de klanten eveneens in de effectieve uitwerking ervan.

Conclusie

Om aan de fundamentele eisen van de nieuwe Machinerichtlijn te voldoen, is het niet alleen belangrijk om de geest van de richtlijn te volgen, het is ook belangrijk om de normen te kennen. Zij zijn immers de instrumenten, "de regels van de kunst” om aan deze richtlijn te voldoen. Vanaf het begin dient een multidisciplinair team van mechanische, elektrische en proces technologische mensen samen te werken aan een veilig ontwerp.

Dhr. Johan Van den Broeck, Business Development Manager, Pilz Belgium

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be