België | nederlands

Automatisering van de toekomst: waar gaat de reis naartoe?

Automatisering

Welke thema's spelen de komende jaren een belangrijke rol voor de automatisering? Wat moet een bedrijf doen om de drijvende kracht achter innovatie en wegbereider voor nieuwe technologieën te blijven? Hoe veranderen de beroepsprofielen van de automatiseerders van morgen?

Deze vragen houden Pilz dagelijks bezig. Daarbij ligt de focus vooral op thema's zoals innovatiemanagement, digitalisering en robotica. Wij houden ons nu al intensief bezig met de vraag hoe de automatisering van de toekomst kan worden vormgegeven.

 

Innovatie zit in ons DNA

Pilz heeft zichzelf continu verder ontwikkeld: van glasblazerij tot producent van transistorgebaseerde tijdrelais en industriële besturingselektronica en vervolgens tot aanbieder van veilige automatisering. Met producten zoals het eerste noodstoprelais PNOZ hebben wij industriële geschiedenis geschreven.

De automatisering van de toekomst vraagt om nieuwe concepten, producten en oplossingen. Daarom bouwen wij ook op het gebied van innovatiemanagement voortdurend capaciteit op. Innovatieve ideeën bedenken, marktrijp en geschikt voor de industrie maken: daarvoor staat Pilz, want innovatiekracht is vast verankerd in ons DNA.

EMC-testruimte

Robotica is de toekomst!

Robotica

Een fabriek zonder robots? In de slimme fabriek van de toekomst is dit vrijwel ondenkbaar! Het aantal autonome systemen en robots zal blijven stijgen. Ze zijn een reactie op versnelde conjunctuurcycli. Op alle productieafdelingen moet er flexibeler geproduceerd en op specifieke behoeften van klanten ingespeeld worden.

Hoe nauwer mens en robot samenwerken, des te hoger zijn de veiligheidseisen. Hoe kan de mens veilig samenwerken met zijn collega robot? Dit is een belangrijk thema dat ons enorm bezighoudt. Met services, componenten en systemen alsmede trainingen op het gebied van robotveiligheid ondersteunen wij onze klanten nu al op weg naar een veilige robotapplicatie.

Maar welke rol zullen de intelligente sensoren in de toekomst in de robotica gaan spelen? Hoe kunnen real-time gegevens van de robots, die door sensoren worden geregistreerd, voor een meer diepgaande analyse worden gebruikt? Welke rol zullen de bescherming van de medewerker (safety) en de beveiliging van de applicatie tegen onbevoegde toegang van buitenaf (security) spelen? Dit zijn thema's waarmee Pilz zich in de toekomst meer zal gaan bezighouden.

Automatisering 4.0 in de slimme fabriek

Netwerk van machines, intelligente decentrale componenten, modulaire productie: dit zijn verschillende aspecten van Industrie 4.0. Ook Pilz houdt zich bezig met de vraag hoe de automatisering van de productie van morgen eruit ziet.

Met ons automatiseringssysteem PSS 4000 koppelen wij nu al meerdere besturingen aan elkaar, die elk autonoom werken. Dankzij een centraal softwareplatform hebben de gebruikers een overzicht van alle besturingen. Deze multi-master-aanpak zal in de fabriek van de toekomst in vrijwel alle systemen de standaard zijn. De cloudgebaseerde functiebouwstenen zullen met nieuwe services worden aangevuld. Op deze manier maken wij het mogelijk dat componenten zelfstandig signalen verzenden en dat de productiefaciliteit materiaal kan bijbestellen en dus kan vervangen. Zo kan er waardevolle tijd bij de engineering en in het productieproces worden bespaard.

Welke eisen zullen er in de toekomst aan de IT-beveiliging en gegevensbescherming worden gesteld? Hoe moeten uniforme normen en standaarden eruit zien die nodig zijn in een gedigitaliseerde economie? Met deze en andere vragen gaan wij samen met onze onderzoekspartners zoals de SmartFactory KL, Arena 2036 en het Industrial Internet Consortium aan de slag.

SmartFactory
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be