Globaali sivusto | suomi

Aluesuojaus 2D- ja 3D-antureilla

Panosta antureihin alue- ja tilavalvonnassa!

Aluesuojaus 2D- ja 3D-antureilla

Koneiden ja laitosten aluevalvonnassa turvallisuuden, käyttäjäystävällisyyden ja tuottavuuden on oltava sopusoinnussa. Käytä aluevalvontaan optisia suojavarusteita, jos ihmisten on jatkuvasti mentävä vaara-alueille tai materiaalia syötetään/poistetaan. Valoristikot, laserskannerit, kamerajärjestelmät ja turvamatot soveltuvat optimaalisesti aluevalvontaan.

Suojaus tuotantoprosessiin tehtävien aktiivisten toimenpiteiden yhteydessä

Tuotteiden lisäyksen ja poiston yhteydessä tuotantoprosessiin puututaan aktiivisesti. Turvavaloristikot ovat ihanteellinen ratkaisu, sillä ne suojaavat ihmisiä ja tuotteita näkymättömillä infrapunasäteillä vaarallisilta alueilta. Ne asennetaan vaara-alueiden kulkuaukkoihin ja rekisteröivät, kun ihminen tai esine on suojakentässä. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky. Kone ja laitteisto pysäytetään.

Valoristikoita käytetään vaatimuksista riippuen standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaiseen sormien-, käsien- ja vartalonsuojaukseen. Niiden reaktioaika on millisekuntien luokkaa, joka tosin kasvaa säteiden pituuden ja määrän kasvaessa. Materiaalin syöttöön valoristikon läpi käytetään laajennettuja toimintoja, kuten sammutus, passivointi tai kaskadointi.

Aluesuojaus aktiivisten toimenpiteiden yhteydessä

Liikkuva ja kiinteä aluesuojaus

Liikkuva ja kiinteä aluesuojaus

Koneiden edessä olevien alueiden suojaukseen voidaan käyttää laserskannereita. Lasersäde pyyhkii valvottavaa aluetta. Jos alueella on ihmisiä, laserskanneri tunnistaa sen siitä, että lasersäde heijastuu vieraasta esineestä. Vaaraa aiheuttava liike pysäytetään.

Etäisyys esineeseen mitataan valopulssin lähetys- ja vastaanottohetken erotuksesta. Eri suunnissa olevien esineiden tunnistamiseksi laserskanneri varustetaan pyörivällä peilillä. IEC/EN 61496 luokan 3 turvallisuustuotteena turvalaserskannerit valvovat kaksiulotteisia tasoja.

Käyttökohteita on paljon ja ne ulottuvat kiinteästä aluevalvonnasta autonomisiin kuljetusjärjestelmiin (FTS) ja robottisovellusten suojaukseen. Viime aikoina erityisesti ohitussuojauksen merkitys on kasvanut: usein ei riitä, että varmistetaan kulku vaara-alueelle yhden robottisolun kautta (läpikulkusuoja). Myös sen takaista tilaa on valvottava, jotta voidaan estää koneen uudelleenkäynnistyminen niin kauan kuin vaara-alueella on ihmisiä. Avainjärjestelmistä poiketen toimintaa voidaan saumattomasti jatkaa heti kun vaara-alue on tyhjä.

Lue lisää:

Vapaasti konfiguroitavien alueiden suojaus

Suurten ja monimutkaisten kohteiden valvontaan voidaan käyttää 3D-turvakamerajärjestelmiä, joiden valvonta-alueet voidaan vapaasti konfiguroida. Valvottavia alueita voidaan vaihtaa, aktivoida ja deaktivoida koneen käydessä. Toisin kuin yksinkertaisia tunnistimia käytettäessä, 3D-kamerajärjestelmällä voidaan kerätä ja analysoida yksityiskohtaisia tietoja koko valvottavalta alueelta. Niiden on täytettävä EN/IEC 61496 vaatimukset.

Tilan turvallista valvontaa varten tilan yläpuolelle asennetaan anturiyksikkö. Vaara- ja suoja-alueet määritetään vaarallisen alueen rajojen mukaan. Anturiyksikkö havaitsee vaara- tai suoja-alueeseen tunkeutuvat esineet ja henkilöt. Analysointiyksikkö vastaanottaa anturiyksikön kuvatiedot, analysoi ne ja lähettää tuloksen turvallisuusohjaukselle. Näin se muodostaa rajapinnan koneenohjaukseen ja varmistaa, että koneen liikkeet hidastetaan tai pysäytetään, kun jotain havaitaan vaara- ja suoja-alueella.

3D-turvakamerajärjestelmillä on runsaasti käyttökohteita: 3D-kamerat soveltuvat kulunvalvontaan tiloissa, joissa ihmiset ja robotit työskentelevät lähekkäin.

Vapaasti konfiguroitavien alueiden suojaus

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Särmäyspuristimien turvallinen valvonta

Teleskooppikamerajärjestelmät sopivat erinomaisesti särmäyspuristimien valvontaan, koska kohteet näytetään aina samansuuruisina – etäisyydestä riippumatta. Kamera asennetaan puristimen yläpalkkiin ja se liikkuu siten ylätyökalun mukana.

Vertaamalla jatkuvasti puristimen CNC-ohjauksen, turvaohjauksen ja kamerajärjestelmän tietoja, turvaohjaus määrittää ylätyökalun hetkellisen sijainnin pellin päällä. Suoja-alueen laajuudesta riippuen kameroilla voidaan helposti valvoa myös erikoispuristimia, kuten esim. tandempuristimia.

Kamerapohjainen suoja- ja mittausjärjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Valonsäteet siirretään teleskooppiobjektiivin kautta lähettimestä särmäyspuristimen vastakkaisella puolella olevaan vastaanottimeen. Turva-alueet ulottuvat työkalun eteen, taakse ja alle. Näin estetään vaarallinen kurottaminen puristimen kaikilta suunnilta.

Turvallinen aluevalvonta

Aluesuojaus kosketusantureilla

Kosketusanturit, kuten turvamatot, soveltuvat alueiden turvavalvontaan. Turvamatot ovat paineelle herkkiä suojavarusteita, jotka reagoivat kosketukseen tai paineeseen ja täyttävät standardin EN/ISO 13856-1 vaatimukset. Ne suojaavat vaarapaikat ja -alueet tunnistamalla luotettavasti ihmisen sijainnin turvamatolla ja välittämällä sijaintitiedot turvaohjaukselle.

Turvamatot hidastavat tai pysäyttävät koneen tai laitteiston, kun vaara-alueelle astutaan (=kulkusuojaus) ja tarjoavat samalla ohitussuojauksen. Sillä järjestelmän on valvottava vaara-alueelle pääsyn lisäksi myös sen takaista tilaa koneen tai laitteiston epätoivotun uudelleenkäynnistymisen estämiseksi.

Turvamattoja käytetään ennen kaikkea vaikeaselkoisissa ja paljon esteitä sisältävissä kohteissa sekä silloin, kun näkyvyys on rajattu, esim. lian ja pölyn vuoksi. Lisäksi ne soveltuvat ihmisten ja robottien yhteisten työpisteiden suojaukseen.

Kitkattoman yhteistoiminnan varmistava kokonaisratkaisu

Koneiden turvallisuusteknisessä varustuksessa kyse ei ole vain yksittäisistä komponenteista, vaan niiden yhteistoiminnasta! Kun anturit ja analysointiyksiköt tulevat samalta toimittajalta, komponenttien väliset liitännät on sovitettu toisiinsa. Vältä datasivujen selaaminen ja monimutkaisten testien lukeminen ja sijoita Pilz kokonaisratkaisuun!

Tuotevalikoimamme: 2D- ja 3D-anturit

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

 • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilia: + 55 11 4942-7028

Eurooppa

 • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Iso-Britannia: +44 1536 462203
 • Itävalta: +43 1 7986263-444
 • Tanska: +45 74436332
 • Turkki: +90 216 5775552
 • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Irlanti: +353 21 4804983
 • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
 • Alankomaat: +31 347 320477
 • Saksa: +49 711 3409 444
 • Sveitsi: +41 62 88979 32
 • Venäjä: +7 495 6654993
 • Espanja: +34 938497433
 • Italia: +39 0362 1826711
 • Belgia: +32 9 321 75 70

Aasia ja Tyynenmeren alue

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kiina: +86 400-088-3566
 • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
 • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
 • Japani: +81 45 471 2281
 • Australia: +61 3 9560 0621