Globaali sivusto | suomi

Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset ATEX-direktiivin mukaan

Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset ATEX-direktiivin mukaan

ATEX-direktiivi sovitettiin uuteen eurooppalaiseen puitelakiin. Siten 20. huhtikuuta 2016 lähtien saa tarjota vain uuden direktiivin vaatimukset täyttäviä tuotteita. ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaiset sertifikaatit myönnetään 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Vanhan ATEX-direktiivin 94/9/EY mukaiset sertifikaatit pysyvät voimassa.

ATEX tulee sanoista ATmosphère EXplosibles. Valmistajia ja käyttäjiä koskee kaksi keskeistä direktiiviä, jotka auttavat räjähdysten välttämisessä ja siten ihmisten, koneiden ja omaisuuden suojaamisessa:

 • ATEX-direktiivi 2014/34/EU (koskee valmistajia ja heidän tuotteitaan)
 • ATEX-direktiivi 1999/92/EY (koskee käyttäjiä)

Tuotedirektiivi suojaa ihmisiä räjähdysvaaroilta. Se määrittää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien tuotteiden turvallisuusvaatimukset tuotteiden lanseerauksen yhteydessä. Se sisältää myös ei-sähköiset laitteet. Direktiivin vaatimusten täyttäminen osoitetaan vaatimustenmukaisuusarvioinnilla.

Lisäksi on noudatettava olosuhdedirektiivin vaatimuksia räjähdysvaaralliselle ympäristölle altistuvien ihmisten suojaamiseksi. Se edellyttää että työnantajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja osana vaarojen arviointia.

Käyttödirektiivi käsittelee mm. seuraavia:

 • primäärinen räjähdyssuojaus: räjähdysvaarallisen ilmapiirin syntymisen ehkäiseminen tai estäminen
 • sekundäärinen räjähdyssuojaus: syttymislähteiden eliminoiminen
 • tertiäärinen räjähdyssuojaus: mahdollisen räjähdyksen vaikutuksen rajoittaminen

 

ATEX- direktiivin virallinen nimi

Euroopan parlamentin ja neuvoston ATEX-tuotedirektiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston ATEX-olosuhdedirektiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi.
 

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

 • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilia: + 55 11 4942-7028

Eurooppa

 • Itävalta: +43 1 7986263-444
 • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
 • Tanska: +45 74436332
 • Venäjä: +74956654993
 • Espanja: +34 938497433
 • Sveitsi: +41 62 88979 30
 • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italia: +39 0362 1826711
 • Turkki: +90 216 5775552
 • Belgia: +32 9 321 75 75
 • Irlanti: +353 21 4804983
 • Alankomaat: +31 347 320477
 • Iso-Britannia: +44 1536 462203
 • Saksa: +49 711 3409 444

Aasia ja Tyynenmeren alue

 • Japani: +81 45 471 2281
 • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Kiina: +86 21 60880878-216
 • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
 • Taiwan: +886 2 25681600