Visualisointi PASvisu –Ohjelmoinnilla

Tilausnumero 1T000016 | Fundamental | Kansainvälinen

Tavoite

Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto mahdollistaa konevalmistajille helpon konfiguroinnin ja käyttäjille yksinkertaisen käytön ja valvonnan. Koulutuksen tavoitteena on tutustua PASvisu-ohjelman monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin ja käyttää niitä. Käyttömahdollisuudet esitetään käytännön harjoituksilla ja sovellusesimerkeillä. Osallistujat laativat ja testaavat visualisointia itsenäisesti.

Perusteet

Sisältö

 • Projektin konfiguroinnin visualisointi käyttäen PASvisu Builder -ohjelmaa
 • Laitteisto ja tietokantayhteydet (PNOZmulti, PSS 4000, OPC UA-yhteys)
 • PASvisu, toiminnot ja moduulit
  • Tulot ja lähdöt
  • Käyttäjähallinta
  • Kielen vaihtaminen
  • Diagnostiikkalista ja loki
 • PASvisu-lisenssiointi
 • Ohjelmointiharjoituksia

Kohderyhmät

 • Suunnittelijat
 • Ohjelmoijat
 • Järjestelmäintegraattorit
 • Laitos- ja kunnossapitoinsinöörit

Edellytykset

Perustiedot konfiguroitavasta PNOZmulti-järjestelmästä tai perustiedot PSS 4000-automaatiojärjestelmästä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk