Jälkikäyntimittaus

Turvaetäisyys taattu!

Jälkikäyntimittaus

Koneissa, joissa on kosketuksettomat suojalaitteet (kuten laserskannerit tai valoverkot), turvallisuus varmistetaan vaarallisen liikkeen ja kosketuksettoman suojalaitteen välisellä etäisyydellä. Kun vaarapaikkaan kosketaan/mennään, kone ei saa enää liikkua!

Jälkikäynti on aika ja/tai matka, jonka koneen vaarallinen liike tarvitsee pysähtymiseen:

  • Kokonaisjälkikäyntiaika = ohjausjärjestelmän reaktioaika + mekaanisen järjestelmän pysähtymisaika

Yksinkertaistettuna jälkikäyntimittaus on mittaustekninen todiste siitä, että tarvittava turvaetäisyys säilyy .

Jälkikäyntimittauksen tuloksena saadaan millimetreinä ilmoitettu turvaetäisyys. Mittauksen jälkeen on tarkistettava, että kosketuksettoman suojalaitteen tai skannerikentän etäisyys vaaralliseen liikkeeseen vastaavat mittaustulosta.

Miksi jälkikäyntimittaus on tarpeen?

Koneiden suojien, kuten valoverhojen, skannereiden tai kahdenkäden hallintalaitteiden, osalta konedirektiivissä edellytetään, että henkilöt eivät voi päästä käsiksi liikkuviin osiin, niin kauan kuin nämä osat ovat liikkeessä. Tämä vaatimus varmistetaan säilyttämällä turvaetäisyys vaarallisen liikkeen ja suojalaitteiden välillä.

Sitä varten koneen valmistajan on määritettävä jälkikäynti ja sen perusteella määritettävä tarvittava turvaetäisyys. Nämä tulokset on ilmoitettava koneessa tai esimerkiksi käyttöohjeissa. Määrityksessä voidaan käyttää standardissa EN ISO 13855 kuvattuja menetelmiä.

Koska yksi koneen omistajan velvollisuuksista on tarjota työntekijälle turvallisia koneita, hänen on suojalaitteita tarkastaessaan valvottava myös turvaetäisyyksien noudattamista. Kaikkien turvakomponenttien turvallinen toiminta sekä niiden integrointi ohjausjärjestelmään ja suojaus manipulointia vastaan on tarkastettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja tarvittaessa säännöllisin väliajoin. Yleinen käytäntö tällaisissa tarkastuksissa on, että tarkastus toistetaan vuosittain.

Jälkikäyntimittausmenettely

Jälkikäyntimittauksen suorittamiseen tarvitaan anturi (esim. vaijerinpituusanturi), itse jälkikäynnin mittauslaite ja toimilaite (esim. automaattinen käsi). Automaattinen käsi kiinnitetään mekaanisesti sovelluksen/koneen suojalaitteeseen. Automaattinen käsi katkaisee suojalaitteen (esim. valoverhon) silloin, kun sovelluksen nopeus on suurin. Suojalaitteen aktivointi käynnistää siten koneen pysäyttämisen. Tästä eteenpäin vaijerin avulla määritetään jälkikäyntimatka ja siihen tarvittava aika ottaen huomioon vaarallisen liikkeen sijainti ja nopeus.

Tämä prosessi toistetaan 10 kertaa peräkkäin. Näiden 10 toiston huonoin arvo määrittää sitten vähimmäisturvaetäisyyden suojalaitteen ja vaarallisen liikkeen välillä.

Suojalaitteiden säännöllinen tarkastus

Pilz GmbH und Co. KG:n tarkastuslaitos, Ostfildern, suorittaa lakisääteiset suojavarusteiden tarkastukset. Tätä varten Pilzillä on riippumaton, DAkkS:n akkreditoima ja standardin ISO/IEC 17020 mukainen tarkastuspiste. Akkreditoinnissa arvioidaan ja valvotaan säännöllisesti Pilzin tarkastuslaitoksen ammatillista pätevyyttä, luotettavuutta, riippumattomuutta ja rehellisyyttä yleisen edun nimissä.

Tarkastuksen jälkeen, joka sisältää myös jälkikäyntimittauksen, saat yksityiskohtaisen tarkastusraportin. Läpäistyn tarkastuksen jälkeen koneeseen kiinnitetään Pilzin tarkastuskyltti.

Lisätietoja suojalaitteiden tarkastuksesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?