Security

Tieto- tai IT-turvallisuus

Industrial Securityn suurin haaste on siinä, että – toisin kuin toiminnallisen turvallisuuden yhteydessä – Security-mekanismien on jatkuvasti mukauduttava uhkakuviin ja että Securityn aukot voivat vaarantaa tuotannon ja sen toiminnallisin elementteineen.

IT ja automaatio asettavat selkeästi erilaiset vaatimukset Securitylle. Kun toimistoympäristössä korkein prioriteetti on tietojen luotettavuudella, tuotantoympäristössä tärkeintä on tietojen käytettävyys, koska se on yksi häiriöttömän valmistusprosessin edellytyksistä. Tällä hetkellä laaditaan kansainvälistä standardia (IEC 62443), joka yhdenmukaistaa molemmat maailmat.

Koska kybermaailman uhat ovat dynaamisia, Safety ja Industrial Security pysyvät jatkossakin erillisinä teemoina, jotka liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Lisätietoa:

Industrial Security

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?