Ihmisen ja robottien yhteistoiminta (Cobots)

Ihmisten ja robottien yhteistoiminnassa robotit ja ihmiset työskentelevät yhteisessä työympäristössä ilman erottavaa suojavarustetta. Se kasvattaa kuitenkin sovelluksen turvallisuuteen liittyvään osaan kohdistuvia vaatimuksia. Ihmisten ja robottien välinen turvallinen vuorovaikutus vaatii yhä enemmän uutta tekniikkaa ja uusia ratkaisuja.

Vaadittavan turvallisuustason osoittaminen edellyttää, että tarkastellaan koko turvatoimintoa antureista ja logiikasta toimilaitteisiin. Kaikkien tekijöiden on toimittava koordinoidusti, jotta ihmisten ja robottien välinen turvallinen yhteistyö voidaan varmistaa.

Cyber-Physical System (CPS)

Kyberfyysiset järjestelmät koostuvat langallisilla tai langattomilla tiedonsiirtoverkoilla yhdistetyistä integroiduista järjestelmistä. Tärkeimmät osat ovat integroitujen järjestelmien mobiilit ja liikkuvat laitteistot, laitteet ja koneet - ml robotit - ja verkotetut esineet (Esineiden Internet). Tiedonsiirto ja -vaihto sekä valvonta ja ohjaus tapahtuvat reaaliaikaisesti esim. Internetin kautta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?