Suomi | suomi

Nopeuden turvavalvonta (SSM - Safe speed monitor)

Standardin EN 61800-5-2 mukainen toiminto ”Nopeuden turvavalvonta” (SSM) ilmoittaa turvasignaalilla, onko moottorin pyörimisnopeus asetetun raja-arvon alapuolella.

Turvatoiminto "Nopeuden turvavalvonta" käytännössä

Määritetyn miniminopeuden valvonta mahdollistaa esim. sen, että vaara-alueelle pääsee ainoastaan silloin, kun määritetty nopeus alitetaan. Nopeuden turvavalvontaa voidaan käyttää myös sentrifugeissa, joiden täyttäminen on vaaratonta ainoastaan tietyn pyörimisnopeuden alapuolella.

Kun "Nopeuden turvavalvonta" yhdistetään toimintoon "Nopeuden turvarajoitus" (SLS - Safely Limited Speed), saadaan turvatoiminto "Turvallinen nopeusalue" (SSR - Safe Speed Range). Se valvoo määritettyä nopeusaluetta, joka rajoittuu miniminopeuteen ja maksiminopeuteen.

Myös PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti sisältää tämän turvallisuustoiminnon!

SSM - Safe Speed Monitor = Nopeuden turvavalvonta
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk