Suomi | suomi

Turvallinen nopeusalue (SSR - Safe speed range)

Standardin EN 61800-5-2 mukainen toiminto "Turvallinen nopeusalue" (SSR - Safe Speed Range) laajentaa toimintoa "Nopeuden turvarajoitus" (SLS - Safely Limited Speed) miniminopeuden valvonnalla - "Nopeuden turvavalvonta" (SSM - Safe Speed Monitor). Tämä tarkoittaa, ettei nopeus saa ylittää asetettua maksimiarvoa (SLS) eikä alittaa asetettua minimiarvoa (SSM). Jos nopeus ei ole tällä alueella (SSR) eli ylittää määritetyt rajat, käyttö kytketään pois päältä.

Turvatoiminto "Turvallinen nopeusalue" käytännössä

Käytännössä miniminopeuden valvonta mahdollistaa turvaportin avaamisen, kun määritetty nopeus alitetaan. Maksiminopeuden valvonta suojaa ihmisiä, koneita ja tuotteita määritetyn nopeuden ylityksen aiheuttamilta vaurioilta.

Myös PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti sisältää tämän turvallisuustoiminnon!

SSR - Safe speed range = Turvallinen nopeusalue
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk