Hätäseis-kytkentä

Hätäpysäytyskytkentä sekoitetaan usein hätäseis-kytkentään. Pääero on hätäpysäytys- tai hätäseis-painikkeen painamisen aiheuttamassa reaktiossa. Hätäpysäytyspainikkeen tapauksessa vaaraa tuottavat liikkeet pysäytetään. Hätäseis-painikkeen tapauksessa taas järjestelmä kytketään jännitteettömäksi, mikä on sähköiskuvaaran uhatessa välttämätöntä.

Molemmat järjestelmät koostuvat yleensä yhdestä tai useammasta hätäseis-/hätäpysäytyspainikkeesta, jotka neutraloivat kulloisenkin vaaran turvarajakytkimen avulla. Hätäseis ja hätäpysäytys ovat välttämättömiä Euroopassa konedirektiivin (2006/42/EY) ja sen mukaan yhdenmukaistettujen standardien EN ISO 12100, EN 60204-1 ja EN ISO 13850 perusteella.


Standardit:

EN ISO 12100:2010 - Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskiarviointi ja riskien vähentäminen

EN 60204-1:2010 - Koneiden turvallisuus - Sähkölaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN ISO 13850:2015 - Koneiden turvallisuus - Hätäpysäytys - Suunnittelun periaatteet

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?