REACH

1. kesäkuuta 2007 astui voimaan laki (EY) 1907/2006 kemiallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, hyväksynnästä ja rajoittamisesta (lyhenne: "REACH").

Mitä REACH tarkoittaa?

REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, eli kemiallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, hyväksynnästä ja rajoittamisesta. REACH -laki yksinkertaistaa ja harmonisoi nykyisen EU:n kemikaalilain. Laki käsittelee kemikaalien, kemikaalipitoisten valmisteiden ja tuotteiden käsittelyä riippumatta siitä, ovatko ne vaarallisia vai eivät. Näin valmistajat ja maahantuojat ovat vastuussa kemikaaliensa turvallisuudesta ja heidän pitää rekisteröidä tarvittavat tiedot, esim. käyttöturvallisuustiedotteet, ainesosat ja todistukset. Näin halutaan varmistaa, että kaikki kemikaalit ja valmisteet ovat turvallisia käyttää eivätkä vahingoita käyttäjää, kuluttajaa tai ympäristöä.

Mikä koskee Pilziä?

Turvallisen automaation tuotteiden johtavana valmistajana Pilz GmbH & Co. KG pyrkii pitämään tuotteidensa ympäristövaikutuksen mahdollisimman pienenä niiden koko elinkaaren aikana aina valmistuksesta hävitykseen.

Koska Pilz GmbH & Co. KG ei tuota kemikaaleja eikä valmisteita, se on REACHissa määritelty käyttäjä: Ostettujen kemikaalien ja valmisteiden turvallisen ja ympäristöystävällisen käytön varmistamiseksi Pilz työskentelee toimittajiensa kanssa ja osallistuu kattavaan kokemustenvaihtoon. Toimittajien toimittamien käyttöturvallisuustiedotteiden tarkalla noudattamisella varmistetaan, että työ- ja ympäristönsuojelun vaatimukset täytetään ja kuormitetaan mahdollisimman vähän ihmisiä ja ympäristöä.

Asiakkaamme saavat meiltä puolestaan tietoa miten tuotteitamme käytetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?