Hätäpysäytys

Koneet ja laitteistot pitää varustaa konedirektiivin mukaisella hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa torjua tai sitä voidaan vähentää. Hätäpysäytyksen hallintalaitteita käytetään manuaalisesti ja ne laukaisevat signaalin vaaraa tuottavan liikkeen pysäyttämiseksi. Hätäpysäytyskomennon laukaisu lukitsee hätäpysäytyksen hallintalaitteen. Hallintalaitteen on pysyttävä lukittuna, kunnes lukitus vapautetaan manuaalisesti.

PITestop-hätäpysäytyspainikkeet täyttävät kaikkien relevanttien kansainvälisten normien vaatimukset ja määräykset EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ja EN ISO 13850. Luokkaan SIL CL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan ja luokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan soveltuvina ne täyttävät myös UL- ja CE-vaatimukset. Hallintalaitteiden kotelointiluokka on IP65, ja lukituksen vapautus tapahtuu kiertoliikkeellä myötä- tai vastapäivään. Painikkeen varren ympärillä oleva musta merkkiviiva, joka menee piiloon sieninuppia painettaessa, toimii kytkentäasennon ilmaisimena.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?