Jarrujen ohjaus

Jarrujen turvaohjaus (SBC) lähettää turvalähtösignaalin ulkoisen mekaanisen jarrun ohjausta varten. Ohjattavan jarrun täytyy olla nk. turvajarru, joka lepovirralla vaikuttaa jousivoimaa vastaan. Kun virransyöttö katkaistaan, jarru aktivoituu. Ohjausmoduuleihin sisältyy usein tehonrajoitus vapautettujen jarrujen yhteydessä jarrujen energiankulutuksen ja lämpenemisen vähentämiseksi. Riskianalyysin tuloksen perusteella saatetaan vaatia jarrujen turvatesti, joka havaitsee käytönaikaisen virheen.


Akseleissa, joissa on riippuvia kuormia, käytetään usein pito- tai käyttöjarruja. Itse jarrun lisäksi myös jarrun ohjaus on tärkeä osa turvatoimintoa. Jarrujen turvaohjausta (SBC) käytetään yleensä pitojarrun ohjaukseen, joka aktivoituu akselin pysähdyttyä.


Painovoimakuormitettujen akselien varmistus

Jarrujen turvallinen ohjaus ja valvonta on erityisen tarpeellista painovoimakuormitetuissa akseleissa vaarojen ehkäisemiseksi. Automaattituotannossa pystyliikkeet aiheuttavat suuria vaaroja painovoiman vuoksi, jos energiansyöttö katkeaa tai jarrulaitteisto ei toimi. Riskiarvioinnissa täytyy tarkastella tahattoman laskun riskejä ja määritettävä riskien minimoimiseen tähtäävät toimenpiteet.


Pilz-ratkaisut jarrujen turvaohjaukseen

Pilz tarjoaa erilaisia ratkaisuja: PNOZ s50 -turvarele ohjaa ja valvoo kahta jarrua (pito- ja turvajarru) korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka. PMCprotego DS valvoo jarrujen kulumista jarrujen turvatestillä.


Lisätietoja:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?