Suomi | suomi

RoHS

Mitä tarkoitetaan RoHS:llä?

Eurooppalainen ROHS 2 -direktiivi 2011/65/EY (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) on voimassa 03. tammikuuta 2013 lähtien. Se rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä ja kieltää tiettyjen tuotteiden maahantuonnin, jos niiden

  • lyijyn
  • elohopean
  • kadmiumin
  • kuusiarvoisen kromin
  • polybromioidun difenyylin (PBB)
  • polybromioidun difenyylieetterin (PBDE)

pitoisuudet ylittivät tietyt raja-arvot.

Mitä tuotteita RoHS koskee?

RoHS-direktiivin tavoitteena on vähentää kunnallisen sähkö- ja elektroniikkajätehuollon kuormitusta. Se koskee kaikkia yksityis- ja ammattikäytössä olevia käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kuten silitysraudat, tietokoneet, pesukoneet ja sähkötyökalut.
RoHS-direktiivi ei koske kiinteän asennuksen komponentteja, kuten esimerkiksi teollisuuden mittaus-, säätö-, ohjaus- ja käyttökomponentit, jos ne muodostavat koneen kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Niitä ei voi verrata yksityistalouksien elektroniikkajätteisiin asennustapansa eikä määriensä puolesta. Niitä ei myöskään hävitetä kunnallisen jätehuollon kautta.
Siksi kyseinen direktiivi ei koske suurinta osaa Pilz-tuotteista.

Miksi Pilz on vapaaehtoisesti sitoutunut noudattamaan RoHS-direktiiviä?

Turvallisen automaation tuotteiden johtavana valmistajana Pilz GmbH & Co. KG pyrkii pitämään tuotteidensa ympäristövaikutuksen mahdollisimman pienenä niiden koko elinkaaren aikana aina valmistuksesta hävitykseen. Siksi Pilz GmbH & Co. KG on päättänyt, että sen kaikkien tuotteiden pitää täyttää ym. direktiivin vaatimukset.

Tuotteiden laadukkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi tarkastettiin ensin kaikkien komponenttien RoHS-yhteensopivuus. Samalla tavalla määritettiin lyijyttömän juottamisen prosessiparametrit toukokuusta 2006 lähtien. Tällä luotiin perusteet tuotteiden muuttamiseksi RoHS-yhteensopiviksi. Siitä lähtien Pilz-tuotteet valmistetaan lyijyttömilllä juotosprosesseilla RoHS-yhteensopivista komponenteista.

Huomioimme jo tänään RoHS 2 -direktiivin ja päivitetyn direktiivin liitteen III poikkeusasetukset.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk