Suomi | suomi

Turvarajakytkin

Turvarajakytkin täyttää EN 60947-5-1, EN 60204-1 ja VDE 0113-1 vaatimukset ja sitä saa siten käyttää seuraavien turvatoimintojen valvontaan:

 • Hätäpysäytyspainike
 • Turvaportit
 • Valoristikko
 • Turvamatot
 • Kaksinkäsinohjaus
 • Viivytys

Turvarajakytkin täyttää seuraavat turvavaatimukset:

 • Virtapiiri on varustettu itsevalvonnalla.
 • Turvavaruste pysyy toiminnassa vaikka komponentti vikaantuu.
 • Koneen jokaisen päälle- ja poiskytkennän yhteydessä tarkistetaan automaattisesti, että turvalaitteiston releet avautuvat ja sulkeutuvat oikein.
PNOZ-turvarajakytkimet

Miksi normaalia sähkömekaanista relettä ei pidetä turvallisena?

Normaalissa releessä kuorma kytketään ja poiskytketään käämin ja metallikoskettimien mekaanisen liikkeen avulla. Toistuvien kytkentäjaksojen jälkeen metallikoskettimet voivat hitsautua. Kun näin tapahtuu, kone pysyy päällä vaikka hätäpysäytyspainiketta painetaan. Tämä aiheuttaa käyttäjää vaarantavan tilan. Monet eurooppalaiset, amerikkalaiset, kansalliset ja kansainväliset standardit ja turvallisuusnormit kieltävät siksi yksinkertaisten releiden ja kontaktorien käytön vaarallisissa koneissa.

Kontaktori

 • Elinikä n. 1 miljoonaa kytkentäjaksoa
 • 600 - 1000 jaksoa päivässä, 300 päivää vuodessa = 180 000 - 300 000 jaksoa vuodessa
 • Elinikä: 3 – 5 vuotta
 • Sen jälkeen VAARALLINEN TILANNE!

Ratkaisuna Pilz toi markkinoille vuonna 1987 ensimmäisen kompaktin PNOZ-hätäpysäytyslaitteen. Siitä sai alkunsa kattava ja jatkuvasti laajeneva turvalaitevalikoima hätäpysäytyksen, turvaporttien, kaksinkäsinkäytön, valoristikoiden jne. valvontaan.

Määritetyt turvatoiminnot

Turvarajakytkimet havaitsevat vian tulokoskettimissa turvakytkentäpiirin maasulun yhteydessä. Turvallinen toiminto varmistetaan sisäisillä kytkentäpiireillä ja rajakytkinteknologialla.

Turvarajakytkimet suorittavat määritetyt turvallisuustoiminnot: Ne varmistavat liikkeen ohjatun ja siten turvallisen pysäytyksen, liikkuvien suojavarusteiden aseman valvonnan ja sulkemisliikkeen keskeytyksen tarvittaessa.

Turvarajakytkimet tänään ja tulevaisuudessa

Turvarajakytkimiä käytetään riskien pienentämiseen: Vikatapauksessa ja suoja-alueloukkauksen yhteydessä ne käynnistävät turvallisen ja luotettavan reaktion. Turvarajakytkimiin törmää siten lähes kaikilla kone- ja laitosrakentamisen aloilla, etupäässä siellä, missä turvatoimintojen määrä on vähäinen. Pyrkimyksenä on integroida yhä enemmän diagnoositietoja ohjaus- ja kokonaiskonsepteihin. Siksi turvarajakytkimiä käytetään tulevaisuudessa yhä useammin koneiden ja laitosten tiedonsiirtoliitäntöinä.

Turvarajakytkimien käyttäjälle asetettavat vaatimukset

Selkeän rakenteen ja yksinkertaisen käsittelyn ansiosta turvarajakytkimien käyttö ei vaadi erityistä koulutusta. Yleensä laitteiden käyttöön riittää perustiedot sähköstä ja tieto voimassa olevista standardeista. Niiden leviämistä edistävät kompakti rakenne, luotettavuus sekä se, että turvarajakytkimet täyttävät kaikki standardien vaatimukset. Niistä on tullut kaikkien sellaisten koneiden ja laitosten integroituja osia, joissa turvallisuustoiminnoilla on tärkeä rooli.

Turvarajakytkimien toiminnot

Ensimmäisten turvarajakytkimien jälkeen - alun perin vain hätäpysäytystoiminnon valvonnan tarkoitetut - markkinoille on tullut paljon laitteita, jotka voivat hoitaa yksinkertaisten valvontatoimintojen lisäksi erityisiä tehtäviä, esim. pyörimisnopeuden valvonta ja jännitteettömyyden tarkastus. Laitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ja ongelmattomasti markkinoilla olevien anturien ja toimilaitteiden kanssa. Tänä päivänä turvarajakytkimiä on saatavana käytännössä kaikkiin tehtäviin. Monipuolisten toimintojen ansiosta turvarajakytkimillä voidaan toteuttaa lähes kaikki turvallisuustoiminnot, koko turvaketjun valvontaan antureista analysointilogiikasta toimilaitteiden ohjaukseen.

Erilaisten turvarajakytkimien erot

Tänään turvarajakytkimet eroavat toisistaan pääasiassa tekniseltä rakenteeltaan: klassisesta kosketinpohjaisesta reletekniikasta elektronisella analysoinnilla kosketinpohjaisiin potentiaalivapaisiin lähtöihin ja täyselektronisiin puolijohdelähdöillä varustettuihin laitteisiin.

Erilaisten turvarajakytkimien samankaltaisuudet ja edut

Perusvaatimuksena on edelleen, että turvarajakytkimet on suunniteltava niin, ettei - oikein kytkettynä - laitteen vikaantuminen eikä anturin tai toimilaitteen aiheuttama vika aiheuta turvallisuustoiminnon menetystä. Tekniikan kehitys on ajanut eteenpäin myös elektronisten turvarajakytkimien kehitystä, jotka tarjoavat merkittävästi parempia asiakasetuja: Elektroniset laitteet ovat kulumattomia, diagnosoitavia ja ne voidaan kytkeä markkinoilla oleviin väyläjärjestelmiin ohjausta ja diagnosointia varten.

3 kontaktorin yhdistelmä

Ensimmäisen sukupolven turvarajakytkimen rakenne perustuu klassiseen 3 kontaktorin yhdistelmään. Varmistettu rakenne takaa, että kytkentävirhe ei aiheuta turvatoiminnon poisjääntiä. Kaksi relettä (K1, K2) pakko-ohjatuilla koskettimilla tarjoavat käyttöön turvalliset kytkentäkoskettimet. Tulopiirit CH1 ja CH2 ohjaavat kumpikin yhtä sisäistä relettä. Kytkentä käynnistetään käynnistysreleellä K3. Toinen valvontapiiri on kytkentäpisteiden Y1 ja Y2 välillä (takaisinkytkentäpiiri). Tätä kytkentää käytetään sellaisten toimilaitteiden ohjaukseen ja aseman valvontaan, joita ohjataan tai kytketään turvakoskettimilla. Laite on suunniteltu niin, että se tunnistaa tulopiirin vian, kuten esim. hätäpysäytyspainikkeen koskettimen tai lähtöreleen turvakoskettimen "hitsautumisen” . Turvalaitteisto estää laitteen uudelleenkytkemisen ja releiden K1 ja K2 aktivoinnin.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk