Terminal over Network

Telnet

Telnetiä käytettiin ensi sijassa verkkoetäyhteyden muodostamiseen UNIX-palvelimelle. Telnetiä käyttäen (Telnet-asiakas) etäyhteys voidaan tehdä verkossa olevasta halutusta tietokoneesta toiseen tietokoneeseen (Telnet-palvelin).
Nykyään Telnetiä käytetään myös verkkokomponenttien, kuten COM-palvelimien konfigurointiin. Telnetiin otetaan yhteys TCP/IP:llä normaalisti normaalisti porttinumeron 23 kautta. Erityissovelluksiin voidaan käyttää myös muita porttinumeroita. Telnet on TCP/IP:ssä siirto- ja turvaprotokollana.

Telnetin parametrit ja ominaisuudet DOS-ikkunassa:

  • TELNET <IP-osoite>
    Telnet-yhteys rakennetaan IP-osoitteella ilmoitetun Telnet-palvelimen porttiin 23.
  • TELNET <IP-osoite> <Porttinro>
    Telnet-yhteys rakennetaan IP-osoitteella ilmoitetun Telnet-palvelimen porttiin.

Esimerkki:
TELNET 172.16.205.49 1111
Rakennetaan Telnet-yhteys Telnet-palvelimen porttiin 1111 IP-osoitteella 172.16.205.49.

Windows-ympäristössä syötetään Telnet-yhteyksille osoiteparametrit valikosta <Yhdistä/verkkojärjestelmä>. Syöttökenttään syötetään kohtaan "Verkkoaseman nimi" Telnet-palvelimen IP-osoite, kohtaan "Liitäntä" haluttu porttinumero. Esiasetettu syöttö "Telnet" vastaa porttinumeroa 23.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?