Kansainväliset ja kansalliset standardit (IEC, ISO, DIN, …)

Mitä standardit ovat?

Standardit ovat dokumentoituja vapaaehtoisia sopimuksia, joissa määritetään tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kriteerit. Standardien avulla voidaan varmistaa, että tuotteet ja palvelut soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen, ovat verrattavia ja yhteensopivia.

 

Kansainväliset standardit – julkaisijoina IEC ja ISO

Standardit Euroopassa – EN IEC- tai EN ISO-standardin synty

Euroopassa käytetään EN-standardeja. Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot CEN ja CENELEC käynnistävät niiden laatimisen tavallisesti EU:n aloitteesta. (CEN ja CENELEC ovat Euroopan standardointiorganisaatioiden katto-organisaatiot). CEN ja CENELEC keskittyvät eri alueisiin (CENELEC: sähkö ja sähkötekniikka. CEN: Mekaniikka). CEN ja CENELEC kehittävät nykyisin monet standardit nykyisin IEC- ja ISO-standardeina yhteistyössä EU:n kanssa. Näiden ponnistelujen tuloksena syntyvät EN IEC- tai EN ISO-standardit. Eurooppalaiset standardit voidaan jakaa A-, B- ja C-standardeihin.

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 3.4! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk