Direktiivit ja lait

Maailmanlaajuinen Ihmisten ja koneiden turvallisuus

Direktiivit ja lait

Useimmissa maissa on sitovia koneiden ja laitteistojen suojausta koskevia määräyksiä. Lue lisää tärkeimmistä turvallisuusteknisistä oikeusperusteista:

Direktiivit ja lait Euroopassa (EY-direktiivit)

EY-direktiivit ovat siinä mielessä erityisessä asemassa, että ne eivät alkuperäisen määritelmän mukaan ole direktiivejä. Ne on pikemmin tarkoitettu EU:n kansallisille lainsäätäjille. He ovat velvoitettuja integroimaan eurooppalaiset direktiivit kansalliseen lakiin. Esimerkiksi Saksassa tämä on toteutettu tuoteturvallisuuslailla.

Koneiden suunnittelussa on noudatettava kaikkia asianmukaisia eurooppalaisia direktiivejä. EY-direktiivien tavoitteena on varmistaa tavaran vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Lähes 30 aktiivisen EY-direktiivin joukosta tyypillisellä koneenvalmistajalla on vähän valinnanvaraa.

 

Tärkeimmät EY-direktiivit

Tässä on yleiskatsaus tärkeimmistä EY-direktiiveistä. Direktiivit löytyvät kokonaisuutena verkosta:

 • Konedirektiivi RL 2006/42/EY
  Koneiden suunnittelua ja rakentamista koskevat yleiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset
   
 • EMC-direktiivi RL 2014/30/EY
  Sähköisten/elektronisten laitteiden häiriötön toiminta sähkömagneettisissa kentissä
   
 • Pienjännitedirektiivi RL 2014/35/EY
  Sähkövirran aiheuttamaan vaaraan liittyvät turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset
   
 • Muita direktiivejä esim.
  Paineastiadirektiivi 2014/68/EY, ATEX-direktiivi 2014/34/EY, Hissi-direktiivi 2014/33/EU

Tuotteilla, jotka ovat yhden tai useammat EY-direktiivin alaisia, on olemassa CE-merkintäpakko. Näiden tuotteiden mukana täytyy toimittaa myös vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutukselle valmistaja vakuuttaa, että kaikki tuotetta koskevien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset täyttyvät. Valmistaja voi siten tuoda ja myydä tuotetta EU:n alueella kansallisista määräyksistä riippumatta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk