Perusteet - yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

Miten yhdenmukaistetut standardit, direktiivit ja lait liittyvät toisiinsa?

Standardipalapeli

Euroopan Unioni yhtenäistyy jatkuvasti. Tämä aiheuttaa sen, että koneenrakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset yhdenmukaistuvat. Ensiksi EU määrittelee direktiivien avulla yleiset suojaustavoitteet. Nämä suojaustavoitteet edellyttävät tarkkaa erittelyä. Konkreettinen säätely tapahtuu standardeilla.

EU-direktiivit astuvat voimaan vasta sitten, kun EU-maat integroivat ne kansalliseen lainsäädäntöön. Kaikissa EU-maissa on siis laki tai asetus, joka viittaa vastaavaan EU-direktiivin ja korottaa sen siten kansalliseksi laiksi.

Standardi täytetty, vaatimukset täytetty – yhdenmukaistetut standardit

Standardeilla ei itsessään ole oikeudellista asemaa. Sen ne saavat vasta, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä tai kansallisten lakien ja asetusten kautta. Näiden niin kutsuttujen yhdenmukaistettujen standardien julkaisu aktivoi ns. ”olettamusvaikutuksen“ . Standardin käyttäjä voi siten olettaa, että hän toimii lakien ja direktiivien mukaisesti. Onnettomuustapauksessa pätee käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettu standardi viittaa ei-yhdenmukaistettuun standardiin, se voi saada yhdenmukaistukseen verrattavan aseman.

 

Standardit, direktiivit ja lait EU:ssa

Missä yhdenmukaistetut standardit julkaistaan?

Uusi menettely standardien julkaisulle EU:n virallisessa lehdessä

Uusi menettely yhdenmukaistettujen standardien julkaisulle EU:n virallisessa lehdessä

EU-komissio on 18.3.2019 EUVL:ssa julkaistulla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/436 ilmoittanut muutoksista yhdenmukaistettujen standardien listaan konedirektiivin 2006/42/EY osalta. Päätös päivittää listan standardeista, joiden käyttö aktivoi vaatimustenmukaisuusolettaman konedirektiivin 2006/42/EY mukaan. Uutta on se, että julkaisu kuvaa vain muutokset edelliseen asiakirjaan nähden eikä esitä koko listaa.

Tähän asti yhdenmukaistetut standardit on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, viimeksi 9.3.2018. Julkaisu oli aina voimassa seuraavaan julkaisuun saakka. Tämä muuttuu tänä vuonna.

Niin kutsutussa EU-täytäntöönpanopäätöksessä 2019/436 on 3 liitettä:

Liite I: Uudet yhdenmukaistetut standardit

Liite II: Aiemmin julkaistut yhdenmukaistetut standardit, joihin on lisätty tiettyjä rajoituksia

Liite III: Aiemmin yhdenmukaistetut standardit, jotka on poistettu virallisesta lehdestä

Standardien käyttäjälle on tärkeää, että täytäntöönpanopäätös luetaan yhdessä yhdenmukaistettujen standardien listan kanssa (julkaistu virallisessa lehdessä 2018/C 92/1).

EU-komissio suunnittelee julkaisevansa tiivistetyt lista kotisivuillaan. Tällä EU ei vielä julkaise listoja. Pilz pitää sinut ajan tasalla.

 

Liite I - Uudet julkaistut yhdenmukaistetut standardit Liite III - Aiemmin julkaistut yhdenmukaistetut standardit, jotka on poistettu virallisesta lehdestä 19.03.2019 Huomautus

EN ISO 14118:2018 Koneturvallisuus — Odottamattoman käynnistyksen välttäminen (ISO 14118:2017) (Tyyppi B-standardi)

EN 1037:1995+A1:2008
Koneturvallisuus — Odottamattoman käynnistyksen välttäminen

EN ISO 14118:2018 korvaa standardin EN ISO 1037 ILMAN siirtymäaikaa
EN 12013:2018 Muovi- ja kumikoneet — Sekoittaja — Turvallisuusvaatimukset (tyyppi C-standardi) EN 12013:2000+A1:2008 Muovi- ja kumikoneet — Sekoittaja — Turvallisuusvaatimukset EN 12013:2018 korvaa standardin EN 12013:2000+A1:2008 ILMAN siirtymäaikaa
EN ISO 16092-1:2018 Työkalukoneiden turvallisuus — Puristimet — Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Työkalukoneet — Mekaaniset puristimet — Turvallisuus EN ISO 16092-1:2018 korvaa standardin EN 692:2005+A1:2009 ILMAN siirtymäaikaa
EN ISO 16092-3:2018 Työkalukoneiden turvallisuus — Puristimet — Osa 3: Turvallisuusvaatimukset hydraulisille puristimille (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Työkalukoneet — Turvallisuus – Hydrauliset puristimet EN ISO 16092-3:2018 korvaa standardin EN 693:2001+A2:2011 ILMAN siirtymäaikaa
  EN 13736:2003+A1:2009 Työkalukoneiden turvallisuus - Pneumaattiset puristimet. Menettää vaatimuksenmukaisuusolettamuksensa ILMAN siirtymäaikaa!
  EN 61496-1:2013 Koneturvallisuus – kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja koestukset.

Menettää vaatimuksenmukaisuusolettamuksensa ILMAN siirtymäaikaa!

Taustaa: Tähän asti vain EN 61496-1 on yhdenmukaistettu. Osia 2 ja 3 ei. Tämä tarkoittaa yleensä, että tiettyä kohtaa käytettäessä on viitattava vaatimuksenmukaisuusolettamukseen ja tyyppihyväksyntä vaaditaan!

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk