Tekninen dokumentaatio

Tekninen dokumentaatio

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan koneen valmistaja on velvollinen dokumentoimaan koneen yksittäiset kehitysvaiheet. Tämä vaatimus koskee kaikkia elinkaaren vaiheita ja edellytys CE-merkinnälle.

Teknisen dokumentaation on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Säilytysaika: vähintään 10 vuotta koneen valmistuksesta
 • Laaditaan EU:n virallisella kielellä
 • Varaus kansallisten viranomaisten vaatimuksille
 • Dokumentaation sisällön ja tulosten pitää olla jäljitettävissä (laatiminen, vastuut, jne.)

 

Konedirektiivin mukainen tekninen dokumentaatio sisältää:

 • koneen kokonaissuunnitelma sekä ohjauskytkentäkaavio
 • yksityiskohtaiset ja täydelliset suunnitelmat (sisältäen laskelmat, testitulokset jne.) turvallisuus- ja terveellisyysvaatimusten täyttämisen varmistusta varten
 • luettelo direktiivin, standardien ja muiden teknisten erittelyjen vaatimuksista, jotka on huomioitu koneen suunnittelussa sekä kuvaus ratkaisuista, joilla kone on suojattu vaaroilta (katettu yleensä riskianalyysillä)
 • tekniset raportit ja sertifikaatit, raportit tai testitulokset vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi, koneen käyttöohje
 • koneen yleinen kuvaus
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus tai asennustodistus ja asennusohje
 • Koneeseen asennettujen koneiden tai laiteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus

 

Vaatimukset työnantajalle

Vähäisten muutosten yhteydessä työnantaja on yleensä vastuussamuutosten turvallisuudesta. Työantajan on varmistettava, että työntekijöillä on käytettävissä vain turvallisia työvälinetä ja huomioitava seuraavat:

 • kyseisen maan työsuojelulaki
 • työturvallisuusasetus (Saksassa)
 • todistus oleellisista muutoksista liitteenä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk