Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset paineastiadirektiivin mukaan

Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset paineastiadirektiivin mukaan

Kaikille paineastioiksi luokiteltaville laitteille (esim: paineastiat tai putket) pitää suorittaa erillinenEY-vaatimuksenmukaisuusmenettely. Valmistaja voi itse valita menettelyn (laadunvarmistus, tyyppihyväksyntä vai yksittäistarkastus). CE-merkkiä ei tarvitse kiinnittää ennen kuin laite myydään asiakkaalle.

Paineastiadirektiivissä paineastiat jaetaan luokkiin I-IV vaarapotentiaalista riippuen. Vaarapotentiaali määräytyy suurimman käyttöpaineen, tilavuuden ja nesteryhmän perusteella.

Paineastiadirektiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1997/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, paineastioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk