Suomi | suomi

Milloin käyttäjästä tulee valmistaja?

Milloin käyttäjästä tulee valmistaja?

Konedirektiivin mukaan koneen valmistaja, joka yhdistää eri alkuperää olevia koneita tai koneen osia ja laskee ne liikkeelle.

Valmistaja voi olla koneen rakentaja tai käyttäjä.

Milloin käyttäjästä tulee valmistaja?

Käyttäjästä tulee valmistaja, kun hän ostaa koneen ja laskee se ensimmäistä kertaa liikkeeseen EU:ssa.

Käyttäjästä tulee myös valmistaja, jos hän kokoaa eri koneista uuden laitteiston niin, että osakoneet muodostavat uuden koneen. Tässä on kyse niin sanotusta ”oleellisesta muutoksesta“, joka edellyttää täydellisen vaatimustenmukaisuusarvioinnin.

 

Oikeusperusteet "oleellisille muutoksille"

Saksan laissa konedirektiivi on pantu täytäntöön koneasetuksena – 9. ProdSV/ Tuoteturvallisuuslaki. Tässä puhutaan koneiden oleellisesta muutoksesta.

09.4. 2015 Saksan työministeriö julkaisi aiheesta tulkintaraportin. Päätös siitä, onko koneen muuttaminen tämän raportin mukaan ”oleellinen muutos“ voidaan tehdä seuraavasti.

Vaikka direktiivi on pantu täytäntöön yksinomaan Saksaa koskevana tuoteturvallisuuslakina, ”Koneiden oleellisia muutoksia“ koskevia vaatimuksia voidaan käyttää muissakin eurooppalaisissa maissa.

Kaavio päätöksentekoon: Onko kyseessä merkittävä muutos?

Kaavio päätöksentekoon: Onko kyseessä merkittävä muutos
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk