Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset pienjännitedirektiivin mukaan

Määritelmät ja turvallisuusvaatimukset pienjännitedirektiivin mukaan

Konedirektiivin lisäksi koneiden ja laitteistojen yhteydessä on huomioitava muita direktiivejä. Jos koneessa esim. myös sähkölaitteita, sitä koskee usein myös pienjännitedirektiivi.

”Sähköasennuksiksi luetaan tämän direktiivin puitteissa sähkölaitteet, joiden nimellisjännite on 50 ja 1 000 V AC ja 75 - 1 500 V DC […]“

Pienjännitedirektiivi löytyy myös Euroopan komission kotisivuilta.

Pienjännitedirektiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

Liittyvät standardit

EN 60947-1 – -8

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?