EMC-direktiivi

EMC-direktiivi

Laitteistojen verkostoitumisen lisääntyessä ja sähkölaitteiden käytön lisääntyessä laitteiden sähkömagneettisia päästöjä koskeva EMC-direktiivi on edelleen erittäin merkityksellinen. Sähkölaitteet eivät häiritse ainoastaan muiden laitteiden toimintaa, vaan muodostavat – silloin kun sähkömagneettisia päästöjä ei hallita - merkittävän turvallisuusriskin ihmisille ja koneille.

Siksi EMC-direktiivi asettaa sähkömagneettista sietokykyä koskevat vaatimukset kaikille käyttöön otettavilla tai markkinoille tuotaville laitteille.

EMC-direktiivi löytyy myös Euroopan komission kotisivuilta.

EMC-direktiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uusi painos).

Liittyvät standardit

 

EN 50370-1/-2
EN 61000-sarja
EN 61326

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk