Työvälineturvallisuusasetus (BetrSichV)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) säätää työvälineiden käyttödirektiivin toteutuksesta.

Saksassa työvälineen luovuttamisesta ja työvälineiden käytöstä säädetään työturvallisuusasetuksessa (BetrSichV), joka on 1.6.2015 lähtien voimassa päivitetyssä muodossa. Asetuksen tavoitteena on varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja suojaus työvälineitä käytettäessä. Työantaja on siitä vastuussa.

Riskiarviointi keskeisenä työkaluna

Työsuojelun jatkuvan paranemisen varmistamiseksi työantajan on työsuojelulain §5 ja BetrSichV §3 mukaan velvollinen suorittamaan riskiarvioinnin. Tässä yhteydessä määritetään ja arvioidaan työprosessien ja työvälineiden riskit – tavoitteena työsuojelutoimenpiteiden määrittäminen ja niiden toimivuuden tarkastaminen. Koko riskiarviointi pitää dokumentoida ja pitää ajan tasalla. Riskiarvioinnilla varmistetaan, että työsuojelutoimenpiteet toteutetaan toimivasti ja tavoitteellisesti.

Riskiarviointi

Tärkeitä muutoksia uudessa BetrSichV-asetuksessa

Riskiarviointi on keskeinen työkalu vaatimusten täyttämiseksi ja se vaaditaan työvälineiden hankinnan yhteydessä ja ennen jokaisen kunnossapitotoimenpiteen aloitusta. Lisäksi työnantajan on laadittava riskiarvioinnin perusteella toimenpiteet toimintahäiriöiden ja erityisten toimintatilojen varalle. Työvälineistä on säännöllisesti tarkastettava, että ne ovat teknisen kehityksen tasalla. Lisäksi työnantajan on määritettävä työvälineinen katsastusten tyyppi ja laajuus. Dokumentaatio voidaan tehdä sähköisesti.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk