EN ISO 12100 – Soveltamisohje turvallisten koneiden valmistusta varten

EN ISO 12100

EN ISO 12100 antaa suunnittelijoille kokonaiskuvan koneiden valmistuksesta niin, että ne ovat turvallisia määräystenmukaisessa käytössä. Standardi EN ISO 12100 kokoaa yhteen standardit EN ISO 12100-1 ja -2 sekä EN ISO 14121-1.

Koneiden turvallisuus käsittelee koneen kykyä suorittaa sille tarkoitetut toiminnot sen elinaikana niin, että riskiä on pienennetty riittävästi. EN ISO 12100 -standardin ensimmäisen osan tarkoitus on kuvailla perustavat vaarat ja auttaa suunnittelijaa oleellisten ja merkittävien vaarojen tunnistamisessa.

Standardin EN ISO 12100 sisältö

Muun muassa seuraavat vaarat on huomioitava:

  • mekaaniset vaarat
  • sähkövaarat
  • termiset vaarat
  • melun aiheuttamat vaarat
  • värähtelyjen aiheuttamat vaarat
  • säteilyn aiheuttamat vaarat
  • materiaalien ja aineiden aiheuttamat vaarat
  • ergonomiaseikkojen huomioimatta jättämisestä aiheuttamat vaarat koneita valmistettaessa

 

Muita oleellisia standardeja EN ISO 12100:n lisäksi

Yhdenmukaistettu standardi EN ISO 12100 määrittää turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tai koneiden ja ohjausten turvallisuuteen liittyvien osien tärkeät toimintatavat. Näiden perusstandardien perusteella muut yhdenmukaistetut standardit kuten EN ISO 13849-1/-2 ja EN 61508 sektoristandardi EN 62061 määrittävät turvallisuuteen liittyvien ohjausten ja suojavarusteiden suunnittelun, rakenteen ja integraation.

Liittyvät standardit

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk