Suomi | suomi

Koneiden turvallisen mekaanisen suunnittelun perusteet

Koneiden turvallisen mekaanisen suunnittelun perusteet

Viisi vaihetta, jotka varmistavat turvallisen suunnittelun

Konedirektiivin liite I määrittää turvallisten koneiden suunnittelun perusteet viidessä vaiheessa:

1. Koneen rajojen määrittely. Tämä sisältää määräysten mukaisen käytön ja kaikki ennakoitavat väärinkäytöt.

2. Vaarojen selvittäminen, jotka kone voi aiheuttaa ja niihin liittyvät vaaratilanteet.

3. Riskien arviointi huomioiden vakavien tapaturmien tai terveyshaittojen mahdollisuus tai niiden esiintymisen todennäköisyys.

4. Riskien analysointi sen selvittämiseksi, onko riskien rajoittaminen tarpeen direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

5. Vaarojen ehkäisy tai näihin vaaroihin liittyvien riskien rajoittaminen suojaustoimenpiteillä konedirektiivin kappaleessa 1.1.2 b määritetyssä järjestyksessä.

Ketä koneiden turvallista suunnittelua koskeva direktiivi koskee?

Koneen valmistajan on konedirektiivin mukaan suoritettava riskiarviointi kaikkien koneeseen liittyvien vaarojen selvittämiseksi. Kone on sitten suunniteltava ja rakennettava analyysin mukaisesti.

Tämä vaatimus koskee myös käyttäjiä, jotka toimivat valmistajina konedirektiivin puitteissa. Tämä pätee esim. toisiinsa ketjutettujen koneiden tai uudelleenrakennettujen ja siinä oleellisesti muutettujen koneiden yhteydessä.

 

Riskiarviointi ja riskien vähentäminen EN ISO 12100 mukaan

Riskiarviointimenetelmät on selostettu standardissa EN ISO 12100. Riskiarviointi koostuu riskianalyysistä ja riskiarvioinnista.

Standardi Titteli

EN ISO 12100

Koneiden turvallisuus
Yleiset ohjeet, riskien arviointi ja minimointi

 

Lisätietoa:

Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk