Koneiden turvalliset paineilmalaitteet

Koneiden turvalliset paineilmalaitteet

Pneumatiikka on sähkön ja hydrauliikan lisäksi yksi koneenrakennuksen käyttötekniikoista.

Turvallinen pneumatiikka voidaan jakaa kahteen osaan:

  • Perusperiaatteetstandardin EN ISO 13849-2 liitteen B mukaan. Näitä ovat esim: Paineilman tuotanto ja paineen rajoitus.
  • merkitykselliset suojaustoimenpiteet pneumaattisille käytöille (ohjaustekniset ratkaisut, jotka siirtävät sylinterin haluttuun asentoon).

 

Turvallisuuteen liittyvän pneumatiikan suojaustoimenpiteet käsittelevät kytkentäteknisiä ratkaisuja. Näitä ovat mm.:

  • Suojaus odottamatonta käynnistystä vastaan
  • Ilmansyöttö ja ilmanpoisto
  • Liikkeen jarruttaminen
  • Liikkeen estäminen
  • Liikkeen kääntäminen
  • Vapaa liikemahdollisuus
  • Käytön voimatasapaino

EN ISO 4414 - Paineilmalaitteita koskeva standardi:

Standardi Titteli
EN ISO 4414 Nestetekniikka - Paineilmajärjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset

 

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 8.3! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk