Koneiden turvalliset hydraulilaitteet

Koneiden turvalliset hydraulilaitteet

Koneiden hydraulilaitteita suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki asianmukaiset toimintatilat ja käyttötavat. Standardin EN ISO 12100 mukaan vaarojen selvittämiseksi on suoritettava riskiarviointi. Kaikki tunnistettavat riskit on suljettava pois laitteistoa suunniteltaessa. Kun se ei ole mahdollista, on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita.

Näitä ovat mm.:

  • kaikki laitteiston osat on suojattava paineelta, joka vastaa laitteiston tai jonkun rakenneosan suurinta käyttöpainetta tai on käytettävä muita suojaustoimenpiteiltä.
  • Suositeltavat suojavarusteet korkeaa painetta vastaan ovat yksi tai useampi varoventtiili, jotka rajoittavat laitteiston kaikkien osien paineen.
  • Laitteistot on suunniteltava ja valmistettava niin, että paineiskut ja paineennousut voidaan minimoida. Paineiskut ja paineen nousu eivät saa aiheuttaa vaaroja.

Hydraulilaitteita koskevat standardit

Standardi Titteli
EN ISO 4413 Nestetekniikka - Hydraulijärjestelmiä sekä niiden komponentteja
koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset

 

Turvallisuuskäsikirja

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 8.4! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?