Suojavarusteiden toimivuus suojaetäisyyksillä

Suojaetäisyyksillä

Mahdolliset vaaran riittävän nopeaa ehkäisyä varten edellytetään, että suojavaruste asennetaan sopivalle etäisyydelle. Tällä varmistetaan ylä- ja alaraajojen suojaus.

Suojaetäisyys (S) määritetään standardissa EN ISO 13855 ja riippuu seuraavista tekijöistä:

  • t1 = Suojavarusteiden reaktioaika.
  • t2 = Koneen reaktioaika ts. koneen pysähtymisaika reaktiona suojavarusteen signaalin
  • C = vaara-alueen mahdollinen lähestyminen ilman, että suojavaruste havaitsee sen esim. havaitsematon pääsy kahden säteen välistä säteiden etäisyydestä riippuen
  • K = kehon tai kehon osan oletettu lähestymisnopeus. Standardissa EN ISO 13855 määritetään askelnopeudeksi 1 600 mm/s ja tartuntanopeudeksi 2000 mm/s

Vaadittu etäisyys on S = K* (t1 + t2) + C
 

Suojaetäisyydet muille kansanryhmille

EN ISO 13857 käsittelee suojaetäisyyksiä, jotka estävät vaara-alueen saavuttamisen ylä- ja alaraajoilla. On huomattava, että standardi ilmaisee selkeästi, että muilla kansan- tai ihmisryhmillä (esim. Aasian ja Skandinavian maat, lapset) voi olla erilaiset antropometriset tiedot (mitat, kehon osien mitat…), mistä voi syntyä muita riskejä. Siksi tämän standardin käytettävyys voi olla rajoitettu erityisesti julkisissa tiloissa ja viennissä.

Standardi Titteli
EN ISO 13857 Koneiden turvallisuus
Suojaetäisyydet, joilla estetään vaara-alueen saavuttaminen
ala- ja yläraajoilla

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk