Suojavarusteiden toimivuus minimietäisyyksillä

Minimietäisyyksiä

Ihmisten vaarantumisen välttämiseksi on määrätty minimietäisyys vaarakohdan ja suojavarusteen välille. Näillä vältetään ruumiinosien puristuminen.

Minimietäisyyden perustuvat kahteen osaan:

  • Askel- tai tartuntanopeus kerrottuna järjestelmän reaktioajallaja
  • liikkeellä, joka riippuu vaarakohdan korkeudesta ja suojavarusteen korkeudesta. Tämän liikkeen pituus voi olla jopa 1200 mm.

Koneiden minimietäisyyksiä koskevat standardit

Standardi Titteli
EN ISO 13854 Koneiden turvallisuus
Minimietäisyydet - ruumiinosien puristumisen välttämiseksi

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?