Koneiden turvalliset sähkölaitteet

Koneiden turvalliset sähkölaitteet

Sähkökäyttöinen kone pitää suunnitella, rakentaa ja varustaa niin, että kaikki sähkön aiheuttamat vaarat on vältetty tai ne voidaan välttää. Yleisin sähköinen vaara on sähköisku. Sähkövirta voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita hermostoon ja lihaksiin sekä palovammoja. Lisäksi ylikuormitus, valokaaret ja staattisen sähkön purkaukset voivat aiheuttaa tulipalon.

Koneet pitää varustaa niin, että jännitteellisten johtimien tai tavallisesti jännitteellisten osien suora koskettaminen on estetty. Valmistajan on myös ehkäistävä vaarat, jotka johtuvat epäsuorasta kosketuksesta maadoitukseen tai tilapäisesti jännitteelliseen sähköä johtavaan osaan.

Sähkölaitteita koskevat standardit

Standardi Titteli
EN 60204-1 Koneiden turvallisuus – koneiden sähkövarusteet –
Osa 1: Yleiset vaatimukset
EN 60947-1 – -8 Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset/
Osa 8: Pyörivien sähkökoneiden sisäisten
lämpösuojien (PTC) ohjausyksiköt
DGUV määräys 3 Työsuojelumääräys - Sähkölaitteet ja työvälineet

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk