Hätäpysäytys pysäyttää vaaraa aiheuttavat liikkeet

Hätäpysäytys pysäyttää vaaraa aiheuttavat liikkeet

Koneet ja laitteistot pitää varustaa konedirektiivin mukaisella hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa torjua tai sitä voidaan vähentää. Hätäpysäytyksen hallintalaitteita käytetään manuaalisesti ja ne laukaisevat signaalin vaaraa tuottavan liikkeen pysäyttämiseksi. Kun hätäpysäytyskäsky annetaan, hätäpysäytyskytkin lukitaan. Kytkimen on pysyttävä lukittuna, kunnes lukitus vapautetaan manuaalisesti. Konetta ei tarvitse kytkeä kokonaan irti energiasyötöstä.

Hätäseis erottaa järjestelmän energiansyötöstä

Hätäpysäytyksestä poiketen hätäseispainike erottaa järjestelmän kokonaan energiansyötöstä.

 

Hätäpysäytystä koskevat standardit

EN ISO 13850 Koneiden turvallisuus - Hätäpysäytys - Suunnittelun periaatteet


 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk