Suomi | suomi

Ei-erottavat suojavarusteet

Ei-erottavat suojavarusteet

Ei-erottavat suojavarusteet eivät estä pääsyä koneen vaara-alueelle, mutta pysäyttävät vaaraa aiheuttavat liikkeet turvallisesti kun suojavaruste aktivoidaan. Tällaisia suojavarusteita ovat esim. valopuomit, valoaidat, skannerit, turvamatot ja kaksinkäsinkäyttölaitteet.

Suojaus koneen odottamatonta (uudelleen)käynnistystä vastaan

Kaksinkäsinkäyttölaitteet estävät käsien ja muiden ruumiinosien loukkaantumisen. Konetoimintojen/ohjauskäskyjen käyttö on mahdollista vain molempia käsiä käytettäessä, jotka ovat turvallisessa paikassa.

 

Ei-erottavia suojavarusteita koskevat standardit

Standardi Titteli
EN 61496-1

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet - Osa 1:
Yleiset vaatimukset ja koestukset

IEC 61496-2
EN 61496-2

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet - Osa 2:
Erityisvaatimukset varusteille, joiden toiminta perustuu aktiiviseen optosähköiseen periaatteeseen

CLC/TS 61496-3

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat suojavarusteet - Osa 3:
Erityisvaatimukset aktiivisille optosähköisille diffuusia heijastusta käyttäville suojavarusteille (AOPDDR)

EN ISO 13855 korvaa standardin EN999

Koneturvallisuus
Suojavarusteiden sijoitus kehon osien lähestymisnopeudet huomioiden

EN 574

koneturvallisuus
Kaksinkäsinkytkentä - Toiminta
Suunnitteluohjeet

ISO 13856 -1/-2/-3

Koneturvallisuus - Paineeseen reagoivat suojavarusteet
Yleiset suunnittelu- ja kosteusohjeet
Osa 1: Turvamatot ja turvalaatat
Osa 2: Turvalistat ja turvatangot
Osa 3: Turvapuskurit, turvatasot, turvanarut ja vastaavat varusteet

 

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 4.3! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk