Suomi | suomi

Suojavarusteiden valinta

Suojavarusteiden

Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Ensisijaisesti nämä ovat aitoja tai esteitä, jotka vaikeuttavat koneen luokse menemistä. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista tai mielekästä valita kiinteää suojavarustetta. Valinta osuu silloin ohjausteknisiin ratkaisuihin, jotka ihmisen lähestyessä vaaranlähdettä pysäyttävät koneen tai koneen osan tai asettavat sen muulla tavoin turvalliseen tilaan. Ellei tämä suojaustapa kata kaikkia vaaroja tai jos vaaralähteitä jää mainituista toimenpiteistä huolimatta, viimeisenä mahdollisuutena on varoittava turvallisuustekniikka: Tällöin vaaroista varoitetaan esim. käyttöohjeessa tai koneessa.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk