Suomi | suomi

Perusstandardit (A+B-standardit)

Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta

Perusstandardit (A+B-standardit)

Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.

Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:

Turvallinen rakentaminen  
Suunnittelun yleiset periaatteet - riskien arviointi ja vähentäminen

EN ISO 12100

Suojalaitteiden valinta

 

Kiinteät ja siirrettävät, erottavat suojalaitteet (suoja-aidat, esteet, suojukset)

EN ISO 14120

Lukituslaitteet erottavien suojalaitteiden yhteydessä (turvaporttien lukitus jne.)

EN ISO 14119

Odottamattoman käynnistyksen välttäminen
EN ISO 14118
Ei erottavat suojalaitteet (valoverhot, skannerit, lattiamatot jne.)

EN ISO 13856-1 / -2 / -3
EN 61496-1

Kaksinkäsinkytkentä EN ISO 13851
Kulkuoikeuden antavat säädettävät suojalaitteet Erottavat suojalaitteet, kiinteät ja siirrettävät EN ISO 14120
Hätäpysähdys EN ISO 13850
Lisäsuojatoimenpiteet - koneen turvallisuus  
Turvaetäisyydet (ylä- ja alaraajojen suojaus) EN ISO 13857
Minimi etäisyydet ruumiinosien murskautumisen välttämiseksi EN ISO 13854
Ihmiskehon mitat, pääsy konetyöpisteisiin, pääsyaukot, kehomittatiedot EN 547-1 / -2 / -3
Suojalaitteiden järjestely lähestymisnopeuden suhteen EN ISO 13855
Toiminnalliset turvallisuusvaatimukset  
Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pneumatiikan turvallisuusvaatimukset EN ISO 4414
Hydrauliikan turvallisuusvaatimukset EN ISO 4413
Sähkölaitteet EN 60204-1, EN 60947-5 -sarja, DGUV-asetus 3

 

Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on perustella huolella, miksi tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk