Lait ja standardit Etelä-Amerikassa

Etelä-Amerikka

NR-12 on Etelä-Amerikan tunnetuin ja tärkein koneturvallisuusdirektiivi. Muissa Etelä-Amerikan pätevät muut lait ja direktiivit. Paikalliset yhteistyökumppanimme auttavat kaikissa koneturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä maassasi.

Brasiliassa työsuojeluasetusta valvoo työministeriö. Se perustuu yhdenmukaistettuihin työlakeihin (Consolidation of Labor Laws (CLT)), jotka on vahvistettu asetuksella 5452 1. toukokuuta 1943. CLT yhdenmukaistaa Brasilian työlait ja säätää yksilöllisistä ja kollektiivisista työsuhteista. Tähän asetukseen sisältyvät myös nk. NR:t (Normas Regulamentadoras), jotka määrittävät työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi vaadittavat toimenpiteet. NR:t ovat tietyssä määrin verrattavissa eurooppalaisiin direktiiveihin, koska ne sisältävät lakisääteiset työpaikalla toteutettava määräykset. Voimassaoloalue on osoitettava viittauksella normeihin. Yhteensä on olemassa 36 turvallisuutta koskevaa NR:tä mm. NR-12, joka sisältää konkreettiset määritykset koneturvallisuudelle.
 

Brasilia

Standardit Brasiliassa

Brasilialainen Komitee Associacão Brasileira de Normas Técnicas ABNT) vastaa Brasilian kansallisten standardien laadinnasta ja julkaisusta. Kansalliset standardit (NBR) perustuvat useimmiten olemassa oleviin ISO- ja IEC-standardeihin, jotka usein otetaan käyttöön muuttamattomina. Osittain käytetään myös EN-standardeja. Yleensä suuret brasilialaiset yritykset vaihtavat globalisaation ja markkinavaatimusten vuoksi ISO/IEC-standardeihin ennen kuin ABNT ehtii integroida ne brasilialaiseen lainsäädäntöön. Kansainvälisiä ISO/IEC-standardeja käytetään usein kansainvälisissä yrityksissä ja eräillä prosessiteollisuuden aloilla esim. kaasu- ja öljyteollisuudessa.

Koneturvallisuus Brasiliassa - Norma Regulamentadora NR-12

NR-12 on paikallinen sitova koneturvallisuusdirektiivi, joka julkaistiin 1978. Vasta joulukuussa 2010 julkaistun 5. painoksessa määritettiin kattavia koneturvallisuusvaatimuksia. NR-12 on periaatteessa saatavana ilmaiseksi vain brasilian portugaliksi. Vuoden 2010 painoksesta on saatavana epävirallinen englanninkielinen käännös, jota tulisi käyttää vain alkuperäisen kieliversion kanssa. NR-12 rakenne, sisältö ja turvallisuusvaatimukset perustuvat eurooppalaisen konedirektiivin MRL 2006/42/EY liitteeseen I, mutta se ei ole täysin identtinen. NR-12 on suunnattu suoraan brasilialaisille koneenkäyttäjille, ei konevalmistajille. Lisäksi NR-12 koskee sekä uusia että käytettyjä koneita.

Kaikkien julkisissa ja yksityisissä yrityksissä työskentelevien ja CLT:ssä rekisteröityjen työntekijöiden on noudatettava näitä säädöksiä. NR-12 laadittiin Brasilian hallituksen edustajien sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajien yhteistyönä. Tavoitteena on varmistaa, että uusien ja käytettyjen koneiden turvallisuusvaatimukset vastaavat kansainvälisiä turvallisuusstandardeja.

NR-12:n tavoite

NR-12:n päätavoite on varmistaa, että uusi konesukupolvi on periaatteessa turvallinen elinkaaren kaikissa vaiheissa kuljetuksesta, käyttöönottoon, huoltoon ja romutukseen. Samalla NR-12 määrittää nykyisten koneiden sovituksessa tarvittavat toimenpiteet. Standardi määrittää myös ennakoivalle huollolle asetettavat vaatimukset. Normissa määritetään myös vanhojen koneiden romutukselle asetettavat vaatimukset sellaisten vanhentuneiden koneiden kaupan ehkäisemiseksi, joiden varustus ei täytä turvallisuusmääräysten vaatimuksia. Määräykset edellyttävät vain, että koneen on ennen jälleenmyyntiä oltava varustettu niin, että se täyttää turvallisuusstandardin vaatimukset. Konevalmistajien on tunnettava NR-12:n erityisvaatimukset ja toteutettava ne ongelmien välttämiseksi. Kriittinen vaatimus on mm. brasilianportugalinkielinen tekninen dokumentaatio.

Whitepaper NR-12

Brasiliassa konedirektiivi NR-12 asettaa vaatimukset työpaikan turvallisuudelle. Olemme koonneet direktiivin tärkeimmät kohdat Whitepaperiimme.

Lataa

Lisätietoa NR-12-direktiviistä on Whitepaperissamme. Lataa se luettavaksi.

Whitepaper NR-12

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?