Suomi | suomi

Lait ja standardit Australiassa / Oseaniassa

Australiassa

Australiassa osavaltiot ja territoriot vastaavat turvallisuuslakien laatimisesta ja toteutuksesta. Yksittäiset teollista turvallisuutta koskevat lait ja niiden vaatimukset ovat kuitenkin erittäin samanlaisia. Nykyinen lainsäädäntö perustuu Australian työturvallisuuslakiin Work Health and Safety Act. Siinä on määritetty eri vastuuasemissa olevien henkilöiden velvollisuudet ja huolellisuusvaatimukset. Valtiollisessa OH&S-lainsäädännössä on useita määräyksiä ja menettelyohjeita erilaisille turvallisuusalueille.

Standardien painoarvo

Menettelyohjeet eivät yleensä ole lakisääteisesti sitovia. Nykyisessä oikeusjärjestelmässä niitä käytetään usein mittapuuna työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi tehtyjä toimenpiteitä arvioitaessa. Siksi noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seuraamuksia.

Asetuksissa viitataan usein riippumattoman organisaation „Standard Australia“ julkaisemiin australialaisiin standardeihin. Australialaiset standardit eivät ole muutamaa tärkeää poikkeusta lukuun ottamatta sitovia. Oikeusistuimet viittaavat näihin usein, kun päätetään onko riskien minimoimiseksi tehty riittävästi toimenpiteitä.

Yksi Australian tärkeimmistä koneturvallisuusstandardeista on AS4024.1. Sitä ei ole pakko noudattaa, mutta se on erinomainen puolustus huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä koskevia valituksia vastaan. Noudattamatta jättämisellä voi olla merkittäviä oikeudellisia seuraamuksia.

Kansainvälinen orientaatio

Monet australialaiset standardit perustuvat kansainvälisiin standardeihin:

  • International Electrotechnical Commission – IEC:n standardit
  • International Organization for Standardization – ISO:n standardit

Standards Australia on kansainvälisesti suuntautunut ja noudattaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä standardeja (ISO tai IEC). Sitä vastoin US-amerikkalaiset standardit (ANSI-standardit) vastaavat harvoin australialaisia ISO- tai EN-standardeja ja niillä on Australiassa vähemmän merkitystä.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk