EN 61508: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

EN 61508: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

EN 61508Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus” on turvallisuusperusstandardi, joka käsittelee käyttökohteesta riippumatta sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallista turvallisuutta. Siten se on keskeinen standardi ohjausjärjestelmien toiminnalliselle turvallisuudelle. Tässä standardissa määritetään turvallisuusjärjestelmien vaatimukset laitteistoturvallisuudessa. Huomaa, että EN 61508 ei ole yhdenmukaistettu. Tämä vaatimus perustuu sektoristandardiin EN 62061.

EN 61508-sarjan sisältö

Turvallisuuselinkaari

Standardin ensimmäisessä osassa käsitellään koko turvallisuuselinkaariyksityiskohtaisine menettelylle asetettavina vaatimuksineen sekä yksittäisten vaiheiden sisältö. Tämä osa on tarkoitettu koneenrakentajille sekä keskeisten turvallisuuskomponenttien valmistajille.

Sähköjärjestelmien suunnittelu

Standardi keskittyy lisäksi sähköisten järjestelmien ja liittyvien ohjelmien suunnitteluun. Standardista on eniten hyötyä turvallisuuskomponenttien valmistajille.

Loppukäyttäjille tai järjestelmäintegraattoreille turvallisuustason määritykseen suositellaan standardin EN 61508 sijaan selvästi vähemmän monimutkaisia EN 62061 tai EN ISO 13849/-1 standardeja. Tässä ”Toiminnallisen turvallisuuden“ (EN 62061) standardissa järjestelmille asetetut vaatimukset on jaettu turvallisuuden eheystasoihin (SIL 1-4). Laitteiden, antureiden tai ohjaimien pitää siten saada SIL-luokitus.

EN 61508-sarjan standardointi

Standardi EN 61508 "Turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus" koostuu seuraavista osista:

Osa 1: Johdanto toiminnallisen turvallisuuden konseptiin,
yleiskatsaus IEC 61508-sarjan standardeista
Osa 2: Vaatimukset turvallisuuteen liittyville
sähköisille/elektronisille /ohjelmoitaville elektronisille järjestelmille
Osa 3: Vaatimukset ohjelmistolle
Osa 4: Käsitteet ja lyhenteet
Osa 5: Esimerkkejä turvallisuuden eheystason selvittämisestä
Osa 6: Osien 2 ja 3 käyttöohjeet
Osa 7: Käyttöohjeita menetelmille ja toimenpiteille

EN/IEC 61508:n oikeudellinen asema

Koska EN61508-sarjaa ei ole listattu EU:n virallisessa lehdessä eurooppalaiseksi direktiiviksi (ei yhdenmukaistettu), puuttuu ns. olettamusvaikutus: Pelkästään tätä standardia käyttäessään suunnittelija ei voi luottaa siihen, että hän täyttää kyseisten direktiivien relevantit vaatimukset. IEC ja ISO-standardeissa viitataan kuitenkin usein IEC 61508 -standardiin. Se tulee siis merkitykselliseksi tavallaan takaoven kautta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk