Suomi | suomi

Toiminnallinen turvallisuus

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Vaarojen syyt ja niiden välttämiseksi käytettävät tekniset toimenpiteet ovat hyvin erilaisia. Erilaiset turvallisuustyypit erotetaan esim. mahdollisen vaaran syyn perusteella.

Toiminnallisesta turvallisuudesta puhutaan, kun turvallisuus on riippuvainen sähköisen (S), elektronisen (E) tai ohjelmoitavan elektronisen (OE) järjestelmän (ts. S/E/OE-järjestelmän) oikeasta toiminnasta.

Toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavissa vaatimuksissa riskiarvioinnilla on keskeinen rooli. Koneiden riskiarvioinnissa ja riskien vähentämisessä sekä turvallisuustoimintojen arvioinnissa ja varmennuksessa tehtävät vaiheet on selostettu standardeissa EN ISO 12100, 13849-1/-2 ja EN 62061. Turvallisuuden eheystason (PL, SIL) vaatimukset perustuvat riskiarviointiin.

Toiminnallinen turvallisuus yhdellä silmäyksellä

Lataa Toiminnallinen turvallisuus -juliste

Toiminnallisen turvallisuuden tavoitteena on aina suojata ihmisiä ja koneita vaaroilta. Euroopassa asiaankuuluvat toiminnallisen turvallisuuden standardit koneenrakennuksen alalla on listattu Konedirektiivissä. Lataa nyt Toiminnallinen turvallisuus -juliste ja selvitä yhdellä silmäyksellä riskien arviointi- ja

vähentämisprosessi standardin EN ISO 12100 mukaisesti. Voit käyttää kahta tärkeää tästä ns. A-standardista johdettua standardia

  • EN ISO 13849-1: Voidaan käyttää sähköisiin, elektronisiin, ohjelmoitaviin elektronisiin, hydraulisiin, pneumaattisiin ja mekaanisiin järjestelmiin
  • EN / IEC 62061: Voidaan käyttää sähköisiin, elektronisiin, ohjelmoitaviin elektronisiin järjestelmiin

Tärkeät parametrit turvallisuuteen liittyvien toimintojen luotettavuudelle ovat Turvallisuuden eheystaso (SIL) ja Suoritustaso (PL).

Lataa Toiminnallinen turvallisuus -juliste

Lisätietoa

Hyödy koneen ja laitoksen elinkaaren kattavista palveluista

Tutustu laskentatyökaluumme toiminnallisen turvallisuuden todentamiseksi

 

ZVEI:ssä on Pilzin tuella kehitetty uusi vikasietoisuuskonsepti koneturvallisuudessa

ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) -työryhmä on - Pilzin ja IFAn (työsuojeluinstituutti) tuella - kirjoittanut Whitepaperin, jossa selostetaan vikasietoisten laitteiden ja järjestelmien perusteet koneiden ja laitteiden toiminnallisessa turvallisuudessa. Whitepaper on ladattavissa veloituksetta.

Ilmainen lataus

Se on suunnattu ensisijaisesti koneenrakentajille ja järjestelmäintegraattoreille, jotka suunnittelevat ja laativat turvallisuustoimintoja ja alajärjestelmiä koneenohjauksiin. Tätä tietoa voidaan käyttää myös turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun tuotekehityksessä. Menettely ja noudatettavat vaatimukset on julkaistu ZVEI:n Whitepaperissa.

Mikä on vikasietoinen järjestelmä?

Vikasietoiset järjestelmät voivat mahdollistaa toiminnan jatkumisen, vaikka mahdollisesti vaarallinen vika on tunnistettu. Vikasietoisessa järjestelmässä vaaditaan virheen havaitsemisen lisäksi virheen arviointi. Tällä ratkaistaan, onko vika siedettävissä vai liian vakava. Jälkimmäisessä tapauksessa vaaditaan välitön pysäytys (irtikytkentä).

Tällainen virhearviointi ei ole yleinen "klassisten tehdasautomaatiojärjestelmien" nykyversioissa. Vikasietoisuus ei kuitenkaan ole mahdollista ilman virheen arviointia. Tästä seuraa, että päätöksenteko luokiteltuja vikareaktioita varten on mahdollista vain laitteissa tai järjestelmissä, jotka on asianmukaisesti suunniteltu. Kehittäjän ja myös vikasietoisen laitteen tai järjestelmän käyttäjän on lisäksi määritettävä jatkokäyntijakson Δtdeg pituus (heikentyneessä tilassa). Lisäksi on ehkä toteutettava lisäriskien vähentämistoimenpiteitä, joista tulee sitten osa käyttöohjeita. Käytännössä voidaan sitten esimerkiksi käsittelyvaihe suorittaa loppuun.

 

 

 

 

ZVEI:ssä on kehitetty uusi vikasietoisuuskonsepti koneturvallisuudessa

Katsaus aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk