CE-merkintä

Miten tulee toimia, kun konedirektiivin mukaiseen koneeseen asennetaan luokan III painokone toimintoyksiköksi? Miten vaatimustenmukaisuustarkastus suoritetaan?

Kuvatussa tapauksessa suoritetaan konedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuustarkastus.
Painokoneella on silloin oltava oma painokonedirektiivin mukainen CE-merkintä.


Taustatietoa:

Poiminta konedirektiivin 20006/42/EY käyttöohjeen 2. painoksesta

Painokonedirektiivi 97/23/EY (DGRL)
Artikkelin 3 mukaan painokonedirektiiviä voidaan soveltaa painokoneiden painovaaroihin, jotka sisältyvät sen sovellusalueeseen ja jotka asennetaan koneeseen tai liitetään koneeseen. Kun käyttöön otettu painokone asennetaan koneeseen, konevalmistajan teknisten asiakirjojen on sisällettävä painokonedirektiivin mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus – ks § 392: Huomautuksia liitteeseen VII osa A numero 1 kirjain a.

Painokoneet, jotka on kuuluvat korkeintaan luokkaan 1 ja asennetaan koneeseen, ja jotka kuuluvat konedirektiivin sovellusalueeseen, on rajattu ulos painokonedirektiivin sovellusalueesta. Konedirektiivi koskee koko laajuudessaan tällaisia laitteita. Huomaa, että konedirektiivi kattaa murtoriskin käytössä – katso § 207: Huomautuksia liitteeseen I nro 1.3.2.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?