CE-merkintä

Onko vuonna 2005 valmistetun koneen Hätä Pois -painike nimettävä uudelleen Hätä Seis -painikkeeksi?

Kysymys: Vuonna 2005 valmistettu kone päivitetään. Kyse ei ole koneen merkittävästä muutoksesta. Hätä Seis -painikkeessa on kuitenkin vuoden 2005 tapaan teksti Hätä Pois. Onko painike nimettävä uudelleen Hätä Seis -painikkeeksi?

Vastaus: Koska kyse ei ole merkittävästä muutoksesta, riittää, että kone vastaa silloin voimassa olleita standardeja ja määräyksiä.

On kuitenkin suositeltavaa tarkastaa voiko merkintä aiheuttaa vaaratilanteen. Voiko koneessa ilmetä sähköniskuvaara (esim. korkeajännitetestaus), jonka yhteydessä Hätä Pois -merkintä viittaisi muuhun kuin painikkeen varsinaiseen vaikutukseen?

Mikäli työmäärä on vähäinen, on suositeltavaa vaihtaa merkinnät nykyisten vaatimusten mukaiseksi.

Viimeinen muutos artikkelissa: 2015-08-20 13:56
Tekijä: Pilz GmbH & Co. KG
Versio: 1.0

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?