CE-merkintä

Koneeseen (valmistusvuosi 1991), jossa ei ole CE-merkintää, pitää asentaa hätäpysäytyspainike. Onko sille nyt laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus?

Mikäli muutokset vain parantavat turvallisuutta eikä muita muutoksia tehdä, kyse ei ole oleellisesta muutoksesta. Vaatimustenmukaisuustarkastelua ei siten tarvitse tehdä. Käyttöturvallisuusasetuksen liitettä I on noudatettava.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?