CE-merkintä

Voidaanko laitteessa, jossa on standardin EN ISO 954-1 mukainen luokan 3 "turvapysäytys"-toiminto, lähteä liikkeelle siitä, että se on standardin EN ISO 13849-1 mukaan luotettava komponentti, jonka MTTFd on 50 vuotta?

EN ISO 13849-1 mukaisissa "luotettavissa komponenteissa” ei ole suoraa sellaisten komponenttien porrastusta, joilla on standardin EN ISO 954-1 mukainen luokitusporrastus. Voidaan kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että nämä komponentit ovat turvallisuusteknisesti parempia kuin "luotettava", koska luokka 3 antaa paremman suojan voimistuvia kenttiä vastaan kuin luokka 1.

Yhteenveto: Olettamus "luotettava komponentti" on siten täysin perusteltu. MTTFd-arvoksi ei saa kuitenkaan olettaa yli 10 vuotta ilman valmistajan tarkempia lausuntoja.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?