Turvallisuustekninen varustus

Onko konedirektiivissä rajoituksia, joiden mukaan hätäpysäytyspainike ei saa olla Pilz-pääpainike?

Konedirektiivin 2006/42/EY luvussa 1.2.4.3 on selostettu "Pysäytys hätätilanteessa". Lisäksi standardin DIN EN ISO 13850 kohdassa 4.4 määritetään vaatimukset hätäpysäytyslaitteille.

Näissä samoissa lähteissä mainitaan, että hätäpysäytys pitää sovittaa vaaroihin ja toteuttaa vastaavasti.
Hätäpysäytyksen toteutuksen täytyy pohjautua riskiarviointiin ja turvallisuuskonseptiin.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?